El Castell de Xàtiva rep més de 100.000 visites el passat any 2019

La fortalesa va rebre més d’un 30% de turistes estrangers, amb visitants de 113 nacionalitats diferents

Un total de 100.732 persones van visitar el passat any 2019 el Castell de Xàtiva, el que suposa que les xifres es mantenen en els seus màxims històrics, per damunt de la barrera dels cent mil, xifra que es va superar per primera vegada el passat 2018.

Des de l’any 2014 i fins al 2018 es va produir un creixement exponencial en el nombre de visites, amb un augment interanual d’entre el 12 i el 18%, passant de 56.700 visitants (2014) a les 100.796 del passat any 2018. Les dades demostren que durant 2019 la tendència del sector ha tendit a l’estabilització del creixement turístic a Espanya i a la Comunitat Valenciana, el que explica la moderació en el nombre d’entrades.

raquel-concejal-turismeAltra de les causes de que no hagen augmentat les visites es pot deure també al mal oratge donat en dates clau del calendari festiu anual, com ara la Setmana Santa, que el passat any va estar passada per aigua. En els darrers anys, les visites al Castell en aquestes dates van suposar el 10% del total, mentre que el passat any 2019, degut a la pluja, el nombre de visitants va minvar fins a la meitat del que venia sent habitual. No obstant, però, la major afluència de turistes continua donant-se en períodes de vacances i ponts. Abril va ser el mes amb més visites (10.996), seguit per desembre (10.767) i per octubre (10.728).

En quant a la procedència dels visitants, es mantenen els percentatges dels anys anteriors. El 57% del total de les visites provenen de la Comunitat Valenciana, mentre que el 13% prové de la resta d’Espanya i més d’un 30% pertany a turistes de països estrangers. Pel que fa als percentatge total de visitants a nivell nacional, cal destacar que el 81,46% són de la Comunitat Valenciana, mentre que l’altre 18,54% prové d’altres Comunitats Autònomes, especialment de la Comunitat de Madrid (3,47%) i Catalunya (3,33%), mentre que Andalusia abasta el 2,15% de les visites. Si analitzem les províncies, caldria destacar les que aporten un major nombre de turistes, que són València, Alacant, Madrid, Castelló, Barcelona, Múrcia i Albacete, en aquest ordre.

En quant als visitants internacionals, França és el país que més turistes aporta (17%) seguit pel Regne Unit (12,31%) i per Alemanya (9,7%). Els segueixen els Països Baixos, Estats Units, Itàlia, Rússia, Polònia i Bèlgica. També han visitat la fortalesa persones de països més exòtics com ara Taiwan, Singapur, Yemen, Nicaragua, Madagascar, Fiyi o Nova Zelanda, entre d’altres. En total, en 2019 visitaren el Castell de Xàtiva persones de 113 nacionalitats diferents.

«Són dades molt positives que reflecteixen el treball de la regidoria de Turisme per a promocionar el castell de Xàtiva i la ciutat com a destí turístic. Esperem que puga repercutir econòmicament en el comerç i en sector turístic privat de la ciutat», ha manifestat la regidora de Turisme Raquel Caballero.


En Castellà:

El Castillo de Xàtiva recibe más de 100.000 visitas anuales

gente-en-el-castillo-1La fortaleza recibió más de un 30% de turistas extranjeros, con visitantes de 113 nacionalidades diferentes

Un total de 100.732 personas visitaron el pasado año 2019 el Castillo de Xàtiva, lo que supone que las cifras se mantienen en sus máximos históricos, por encima de la barrera de los cien mil, cifra que se superó por primera vez el pasado 2018.


Desde el año 2014 y hasta el 2018 se produjo un crecimiento exponencial en el número de visitas, con un aumento interanual de entre el 12 y el 18%, pasando de 56.700 visitantes (2014) a las 100.796 del pasado año 2018. Los datos demuestran que durante 2019 la tendencia del sector ha tendido a la estabilización del crecimiento turístico en España y en la Comunidad Valenciana, lo que explica la moderación en el número de entradas.
Otra de las causas de que no hayan aumentado las visitas se puede deber también al mal tiempo en fechas clave del calendario festivo anual, como por ejemplo la Semana Santa, que el pasado año estuvo pasada por agua. En los últimos años, las visitas en el Castillo en estas fechas supusieron el 10% del total, mientras que el pasado año 2019, debido a la lluvia, el número de visitantes menguó hasta la mitad de lo que venía siente habitual. No obstante, la mayor afluencia de turistas continúa dándose en periodos de vacaciones y puentes. Abril fue el mes con más visitas (10.996), seguido por diciembre (10.767) y por octubre (10.728).

En en cuanto a la procedencia de los visitantes, se mantienen los porcentajes de los años anteriores. El 57% del total de las visitas provienen de la Comunidad Valenciana, mientras que el 13% proviene del resto de España y más de un 30% pertenece a turistas de países extranjeros. En cuanto a los porcentajes totales de visitantes a nivel nacional, hay que destacar que el 81,46% son de la Comunidad Valenciana, mientras que el otro 18,54% proviene otras Comunidades Autónomas, especialmente de la Comunidad de Madrid (3,47%) y Cataluña (3,33%), mientras que Andalucía alcanza el 2,15% de las visitas. Si analizamos las provincias, habría que destacar las que aportan un mayor número de turistas, que son València, Alicante, Madrid, Castelló, Barcelona, Murcia y Albacete, en este orden.


En en cuanto a los visitantes internacionales, Francia es el país que más turistas aporta (17%) seguido por el Reino Unido (12,31%) y por Alemania (9,7%). Los siguen los Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Rusia, Polonia y Bélgica. También han visitado la fortaleza personas de países más exóticos como por ejemplo Taiwán, Singapur, Yemen, Nicaragua, Madagascar, Fiyi o Nueva Zelanda, entre otros. En total, en 2019 visitaron el Castillo de Xàtiva personas de 113 nacionalidades diferentes.

«Son datos muy positivos que reflejan el trabajo de la concejalía de Turismo para promocionar el castillo de Xàtiva y la ciudad como destino turístico. Esperamos que pueda repercutir económicamente en el comercio y en sector turístico privado de la ciudad», ha manifestado la concejala de Turismo Raquel Caballero.

No hay comentarios

Dejar respuesta