El Casino Setabense finalitza la seva activitat després de més d’un segle d’història

La primera planta en la qual en l’actualitat està el Casino Setabense de Xàtiva passarà a mans municipal el pròxim 25 de novembre, ja que en 1992 es va signar en l’escriptura de compravenda entre l’Ajuntament i la Societat de «Recreo Círculo Setabense» Xativí la titularitat a favor de l’Ajuntament de Xàtiva amb una clàusula de cessió per a la citada associació durant un període de 30 anys, sense possibilitat de pròrroga o de cap mena d’arrendament posterior. Tal com va avançar el bibliotecari, César Pla, s’ha elaborat un projecte per a habilitar en aquesta planta una sala d’estudi i una sala dedicada als usuaris de 14 a 18 anys d’edat. Així mateix en 2023 la biblioteca complirà 75 anys L’acte inaugural serà al desembre, mes en què va començar a prestar servei, comptant amb l’actor i escriptor Elies Barberà.

Per a l’actuació de condicionament d’aquesta planta de l’edifici, l’Ajuntament de Xàtiva destinarà en els pressupostos de 2023 una partida de 335.000 euros per a realitzar les obres corresponents.

No hay comentarios

Dejar respuesta