L’Ajuntament de Xàtiva suprimirà l’ús de botelles de plàstic

L’estalvi anual de CO2 equivaldrà a una setmana d’ús del bus urbà

L’Ajuntament de Xàtiva ha decidit prescindir de la utilització de botelles de plàstic per tal de contribuir a disminuir la quantitat de residus, especialment en una de les tipologies més recurrents i que més problemes suposen per al medi ambient. En el seu lloc, s’empraran botelles de vidre retornables tant a les reunions com als plenaris que es celebren.

Segons un estudi realitzat per l’Ajuntament de Xàtiva, a l’any es gasten al voltant de 10.000 botelles de plàstic, el que suposen 405 kg d’emissions de CO2 a l’any per la producció de plàstic. La xifra és equivalent a una setmana de funcionament del bus urbà respecte a la petjada de carboni.

A més a més, aquest estalvi de producció també suposarà deixar de transportar l’aigua embotellada, un transport que equival a altres 186,25 kg d’emissions de CO2 i que suposarà un estalvi d’altres 3-4 dies d’ús del bus urbà a Xàtiva, a més d’uns 2.5000 euros a l’any.

Aquest canvi se suma a la notícia coneguda aquesta setmana en la que s’explica que Xàtiva és el municipi de la comarca de la Costera que fomenta en major mesura l’ús de les energies renovables, segons un estudi realitzat pel col·lectiu Acció Ecologista-Agró. En el treball s’explica que Xàtiva és l’únic municipi que bonifica l’Impost sobre Bens Immobles amb un 25% de la quota en les instal·lacions d’energia solar tèrmica, i un 50% en les de fotovoltaica. A més a més, també es bonifiquen els vehicles elèctrics, els híbrids i els que empren gas, metà, hidrogen o energia solar.

«Aquesta mesura de substituir les botelles de plàstic per altres de vidre retornable és un primer pas per a tractar de contrarestar el canvi climàtic. És una mesura que fem extensible a la resta de xativins i xativines, perquè reporta un benefici directe al medi ambient», ha explicat la regidora de Medi Ambient, Reme Sinisterra.

Concentració pel Clima
Precisament Acció Ecologista-Agró ha organitzat per a aquest divendres 27 de setembre, junt a les associacions Xàtiva Digna i Ateneu Popular, una concentració a les portes de l’Ajuntament de Xàtiva amb motiu de la Vaga Mundial pel Clima.
La cita tindrà lloc a les 19:30 de la vesprada i s’espera una gran afluència de participació, tant dels grups polítics comarcals com de l’associacionisme i la societat civil.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva suprimirá el uso de botellas de plástico

El ahorro anual de CO2 equivaldrá a una semana de uso del bus urbano

El Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido prescindir de la utilización de botellas de plástico para contribuir a reducir la cantidad de residuos, especialmente en una de las tipologías más recurrentes y que más problemas suponen para el medio ambiente. En su lugar, se emplearán botellas de vidrio retornables tanto en las reuniones como en los plenos que se celebren.


Según un estudio realizado por el Ayuntamiento de Xàtiva, al año se gastan alrededor de 10.000 botellas de plástico, lo que suponen 405 kg de emisiones de CO2 al año por la producción de plástico. La cifra es equivalente a una semana de funcionamiento del bus urbano respecto a la huella de carbono.

Además, este ahorro de producción también supondrá dejar de transportar el agua embotellada, un transporte que equivale a otros 186,25 kg de emisiones de CO2 y que supondrá un ahorro de otros 3-4 días de uso del bus urbano en Xàtiva, además de unos 2.5000 euros al año.

Este cambio se suma a la noticia conocida esta semana en la que se explica que Xàtiva es el municipio de la comarca de la Costera que fomenta en mayor medida el uso de las energías renovables, según un estudio realizado por el colectivo Acción Ecologista-Agró. En el trabajo se explica que Xàtiva es el único municipio que bonifica el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con un 25% de la cuota en las instalaciones de energía solar térmica, y un 50% en las de fotovoltaica. Además, también se bonifican los vehículos eléctricos, los híbridos y los que emplean gas, metano, hidrógeno o energía solar.


«Esta medida de sustituir las botellas de plástico por otros de vidrio retornable es un primer paso para tratar de contrarrestar el cambio climático. Es una medida que hacemos extensible al resto de setabenses, porque reporta un beneficio directo al medio ambiente», ha explicado la regidora de Medio Ambiente, Reme Sinisterra.

Concentración por el Clima
Precisamente Acción Ecologista-Agró ha organizado para este viernes 27 de septiembre, junto a las asociaciones Xàtiva Digna y Ateneu Popular, una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva con motivo de la Huelga Mundial por el Clima.
La cita tendrá lugar a las 19:30 de la tarde y se espera una gran afluencia de participación, tanto de los grupos políticos comarcales como del asociacionismo y la sociedad civil.

No hay comentarios

Dejar respuesta

catorce − 13 =