• El curs acabarà el 18 de juny de 2025 en Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, FP i EOI. Esta data s’ha avançat perquè no coincidisca amb la festivitat de Sant Joan
  • El calendari inclou set dies festius d’àmbit autonòmic i els ajuntaments podran proposar com no lectius fins a un màxim de tres dies

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Centres Docents, ha proposat en la mesa sectorial, mesa de pares i mesa d’alumnes que el pròxim curs escolar 24/25 comence el dilluns 9 de setembre en les etapes d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant en FP grau bàsic (FPB) com en les titulacions de grau mitjà i superior.

Així mateix, l’últim dia lectiu del curs serà el 18 de juny de 2025 en Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP grau bàsic i titulacions de grau mitjà i superior.

Per la seua part, els programes formatius de qualificació bàsica i FP de segona oportunitat començaran el curs l’11 de setembre i finalitzaran el 18 de juny.

Quant a la Formació de Persones Adultes, les classes començaran el 16 de setembre de 2024 i finalitzaran el 13 de juny de 2025. Per la  seua banda, en Ensenyaments Artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius de Règim Especial començaran el 16 de setembre de 2024 i finalitzaran el 13 de juny de 2025.

Per a les Escoles Oficials d’Idiomes el curs comença el 24 de setembre de 2024 i finalitzarà el 18 de juny de 2025.

“D’esta manera, el pròxim curs els centres educatius d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de la Comunitat Valenciana tindran 179 dies lectius davant dels 180 del curs actual, després de la petició dels sindicats”, ha explicat el director general de Centres Docents, Jorge Cabo. A més, també s’han escoltat les demandes dels pares, els quals sol·licitaven acabar abans les classes per la calor i perquè no coincidira amb les festes de Sant Joan.

Períodes de vacacions

Els períodes no lectius durant el curs 24/25 comprenen les vacacions de Nadal, que seran des del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, els dos inclusivament; i les vacacions de Pasqua, que engloben des del 17 al 28 d’abril de 2025, els dos inclusivament.

Així mateix, durant este curs escolar no seran lectius els dies festius 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; 1 de novembre, Festa de Tots Sants; 6 de desembre, Dia de la Constitució; 25 de desembre, Dia de la Nativitat del Senyor; 19 de març, Dia de Sant Josep; 18 d’abril, Divendres Sant; i 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors.

A més, els ajuntaments podran proposar com no lectius fins a un màxim de tres dies, d’acord amb el procediment disposat en l’article quint de l’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que establix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d’Idiomes.

La Direcció General de Centres Docents podrà autoritzar, per a un centre o una localitat, un calendari escolar diferent de l’establit quan concórreguen circumstàncies excepcionals, d’acord amb el procediment establit en l’article nové de l’orde esmentada.

No hay comentarios

Dejar respuesta