Educació informa que el calendari escolar es manté tal com estava planificat

La Conselleria manté informats els centres educatius i els diferents agents de la comunitat educativa mitjançant la comunicació de recomanacions i procediments

La situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus ha fet que la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació front al Coronavirus haja determinat l’ajornament de les festes de Falles i de la Magdalena. Aquesta decisió s’ha pres seguint les recomanacions donades pel Ministeri de Sanitat per a protegir la salut de la ciutadania i per a minimitzar els riscos.

En aquest context, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha informat a les direccions dels centres educatius del fet que el calendari escolar no preveu cap modificació. Per tant, l’ajornament de les festes de Falles i de la Magdalena no afecta els dies marcats com a no lectius del calendari escolar.

Cal recordar que cada municipi disposa de dies festius locals que distribueix al llarg del curs escolar. Cada consell escolar municipal va enviar en el seu moment la sol·licitud de dies no lectius locals a la Conselleria per a la seua autorització i respecte a aquesta planificació feta no hi ha cap modificació.

Aquesta determinació de mantindre el calendari escolar s’ha dut a terme per les recomanacions que es fan des del Ministeri de Sanitat i seguint sempre criteris tècnics, científics i sanitaris sobre els passos que cal seguir en cada moment respecte a l’alerta sanitària generada pel coronavirus.

Les recomanacions en aquest sentit se centren a minimitzar els canvis respecte a les rutines socials establides i per tant cap criteri sanitari recomana que es modifique el calendari escolar establit.

Totes les indicacions que pogueren alterar o modificar el funcionament dels centres educatius, si cal prendre-les, es produiran seguint criteris estrictament tècnics, sanitaris i de salut pública.

Informació als centres educatius valencians

Educació, a part de comunicar a totes les direccions dels centres educatius que no s’altera el calendari escolar, també els ha traslladat informació rellevant amb la finalitat de contribuir a frenar l’expansió de la malaltia i evitar alarmismes innecessaris.

Totes les directrius que es prenen relacionades amb la prevenció i el tractament del COVID-19 es decideixen en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a proposta del Ministeri de Sanitat, en coordinació amb les conselleries de sanitat de les diferents comunitats autònomes. Per tant, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport únicament s’executen les decisions preses per les autoritats sanitàries.

Educació està en constant coordinació amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat, amb el Ministeri de Sanitat i amb la resta de departaments de les comunitats autònomes i les decisions que es prenen es fan de manera totalment coordinada. Totes les mesures que s’adopten relacionades amb el COVID-19 atenen a criteris de tipus tècnic, científic i sanitari i han sigut recomanades per professionals experts en salut pública.

És per això que els centres educatius no podran prendre de manera unilateral cap mesura relacionada amb la malaltia sense tindre la supervisió de les autoritats del departament de Salut Pública de la Generalitat.

En el moment de difondre aquesta informació, a la nostra comunitat autònoma no hi ha cap circumstància que recomane introduir canvis en el funcionament normalitzat de l’activitat acadèmica actual.

En el cas que en un centre educatiu algun membre de la comunitat educativa presentara símptomes característics de la malaltia i haguera estat en una zona de risc, o exposat a un cas confirmat de COVID-19, hauria de contactar amb el número de telèfon habilitat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 900 300 555, i informar-ne. Els serveis mèdics li diran com s’ha d’actuar.

Si arriba el cas i es confirmara que una persona membre de la comunitat educativa donara positiu en COVID-19, el departament de Salut Pública es posaria en contacte amb la direcció del centre i s’establirien les mesures que s’hi haurien d’adoptar de manera immediata.

Així mateix, Educació agraeix expressament a les comunitats educatives valencianes la seua col·laboració, responsabilitat social i sensatesa no només per a fer front el coronavirus, sinó per transmetre els valors de solidaritat entre la ciutadania per tal d’evitar alarmismes i promoure actituds de responsabilitat i calma.

No hay comentarios

Dejar respuesta