Educació convoca ajudes per l’escolarització de 0 a 3 anys en escoles privades

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva, ha tramitat la convocatòria d’ajudes destinades a famílies que vulguen escolaritzar els seus fills de 0 a 3 anys en escoles infantils de primer cicle de titularitat privada. Amb aquesta convocatòria, s’avança el tràmit de l’Abonament Infantil per al pròxim curs per a facilitar la gestió de les ajudes tant a les famílies com a les escoles infantils.

La regidora d’Educació, Amor Amorós, pensa que «és molt important la difusió d’aquestes ajudes, ja que reconec que el termini és molt ajustat i sobretot per a les famílies dels xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys que en primera instància volen optar a la plaça pública que quedarien fora de termini, però en el cas dels bebès de 0 a 2 les famílies han de ser previsores i demanar ara l’ajuda perquè fora de termini no hi ha possibilitat d’optar. És una etapa educativa molt important per al desenvolupament del xiquet o xiqueta i aquest tipus d’ajudes fan que tots i totes estem més a prop de tindre les mateixes oportunitats. Considere que és una mesura importantíssima per a la conciliació familiar. I també m’agradaria aprofitar per a reconèixer la professionalitat dels centres autoritzats de la ciutat i destacar la seua qualitat educativa».

Podrà ser beneficiari d’aquestes ajudes l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat, per al curs escolar 2017-2018, en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle autoritzats, que haja nascut o estiga previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2017.

El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al 26 de maig i es podran omplir telemàticament. El model de sol·licitud estarà a disposició del públic a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació i es pot consultar al Departament d’Educació de l’Ajuntament.

Les famílies que sol·liciten l’ajuda hauran de firmar les sol·licituds manualment i lliurar-les, junt amb la documentació requerida, en el centre on estiga matriculat l’alumne o l’alumna.

En el cas de Xàtiva es tramiten directament en els centres d’infantil autoritzats per la conselleria. Aquestos centres són Agates, El Corro, Betania, Trisol i Ninos. No obstant això, les famílies que ja s’han beneficiat de l’abonament infantil en el curs 2016-2017 no hauran d’aportar determinada documentació, atés que aquests documents ja han sigut presents i validats, sempre que les circumstàncies no hagen variat respecte a les acreditades en l’esmentada convocatòria.

La conselleria tindrà en compte la renda familiar com a principal criteri per a la concessió de les ajudes. Es tracta, d’aquesta manera, d’atendre en major grau les famílies amb menors recursos.

Les famílies es beneficiaran del finançament parcial del cost del servei, que oscil·larà entre els 70 i els 200 euros per a l’alumnat comprés en el tram d’edat de 0 a 1 anys; de 70 a 120 euros per a l’alumnat entre 1 i 2 anys i de 80 a 140 euros per a l’alumnat escolaritzat en el tram 2-3 anys.

Aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que en conjunt no supere el cost del servei.

No hay comentarios

Dejar respuesta