Educació activa el web telematricula.es per a tramitar l’admissió telemàtica des de casa

– Aquest dimarts s’ha realitzat el sorteig de lletres en cas que es necessite desempat per accedir a un centre educatiu, que seran QU per al primer cognom i OO per al segon

– Les famílies que hagen d’escolaritzar en Infantil i Primària podran gestionar la ‘clau d’admissió’ a partir del 8 de juny i, en la resta d’etapes, a partir del 17 de juny

La Conselleria d’Educació, Ciencia i Esport ha creat el web telematricula.es per a fer l’admissió escolar telemàtica per al pròxim curs 2020-2021 a qualsevol etapa educativa de manera ràpida i senzilla.

Les famílies únicament necessiten tindre a mà el DNI o NIE per a obtindre la clau d’admissió necessària per a fer aquesta tramitació que es farà, majoritàriament, a través d’Internet.

El web telematricula.es naix amb l’objectiu d’afavorir que la gran majoria de la població que ha d’efectuar aquest tràmit puga fer-ho des de casa i que no es desplace a cap centre educatiu.

Aquest procediment és sobretot important per a aquelles famílies que escolaritzen per primera vegada fills i filles en aules de 2 anys gratuïtes i en Infantil de 3 anys, així com per a aquells estudiants que inicien un cicle formatiu d’FP o volen cursar 1r de Batxillerat.

En la resta d’etapes educatives les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que només s’ha de fer servir per a canviar els fills i filles de centre educatiu per raons com, per exemple, el canvi de residència d’una població a una altra.

Cal recordar que el procés d’admissió en Infantil i Primària es farà del 8 al 16 de juny i en la resta d’etapes del 17 al 25 de juny.

En el web telematricula.es hi ha diferents finestres que estaran actives per a cada moment del calendari d’escolarització. És per això que ara ja es pot consultar informació bàsica sobre el procediment en l’apartat de preguntes freqüents.

No obstant això, per a iniciar la tramitació el que cal és obtindre la ‘clau d’admissió’. Hi ha una finestra específica per a obtindre-la i aquesta clau es podrà generar a partir del 8 de juny en Infantil i Primària, no abans; i a partir del 17 de juny en la resta d’etapes educatives, no abans.

La finestra ‘Clau d’admissió’

El primer pas serà generar la clau d’admissió per a fer el tràmit telemàtic d’admissió. En la finestra ‘Clau d’admissió’ es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d’omplir les mateixes dades però amb el seu NIE. A banda de posar el NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

Feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.

És important que es conserve la clau d’accés que compta amb un identificador i una contrasenya per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals. En el web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra ‘Procés d’admissió’ en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d’admissió de manera presencial als centres educatius on volen sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l’admissió telemàtica, se’ls tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Una finestra per a cada pas

Completada la sol·licitud telemàtica d’admissió, només quedaran tres passos que s’aniran activant a mesura que avance el calendari de matriculació.

Hi ha una finestra de ‘Llistes provisionals’ d’admesos en què es podrà entrar per a consultar els resultats. Si no s’està conforme, les famílies poden presentar al·legacions fent clic en el botó que hi ha al respecte, en què es desplegarà el formulari electrònic corresponent.

També es podran consultar les ‘Llistes definitives’ del procés amb les quals les famílies ja sabran en quin centre hauran de matricular els seus fills i filles.

El final del procés: matriculació efectiva

Una vegada les famílies sàpiguen el centre educatiu on escolaritzen la seua filla o el seu fill, cal que contacten amb el centre educatiu en concret o consulten la seua pàgina web específica.

En el cas d’Infantil i Primària, aquesta última fase es farà entre el 13 i el 29 de juliol de manera presencial al centre educatiu en concret. Allí es verificaran els documents o situacions al·legades en el procés d’admissió telemàtica.

En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitors, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor/a legal que no ha realitzat la sol·licitud de plaça.

Calendari

En les etapes d’Infantil i Primària, la presentació de sol·licituds telemàtiques d’admissió es farà en el web telematricula.es del 8 al 16 de juny. La informació de les llistes provisionals es farà pública l’1 de juliol i les persones que vulguen fer reclamacions al respecte tindran de l’1 al 3 de juliol per a tramitar-les amb la clau d’accés. Les llistes definitives es publicaran el 10 de juliol i la matriculació efectiva la faran les famílies del 13 al 29 de juliol.

En la resta d’etapes, la presentació de sol·licituds telemàtiques d’admissió es farà en telematricula.es del 17 al 25 de juny.

La informació de les llistes provisionals en ESO i Batxillerat es donarà el 15 de juliol i es podran efectuar reclamacions des d’aquest dia fins al 17 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 27 de juliol i s’establiran dos períodes de matriculació: del 28 al 31 de juliol i l’1 i 2 de setembre.

En el cas de l’FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 27 de juliol i la matriculació serà del 22 al 28 de juliol.

Pel que fa al grau mitjà i grau superior d’FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol. Es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol i la matriculació serà de l’1 al 9 de setembre.

Sorteig de lletres de desempat

Aquest dimarts hi s’ha realitzat aquest sorteig davant de notari. Les lletres resultants han estat QU per al primer cognom i OO per al segon cognom.

Cal recordar que s’ha modificat la fórmula per fer-lo encara més just, optant per un sistema de doble lletra en lloc d’una sola.

Les lletres de desempat s’utilitzen en aquells centres educatius on hi haja empats a punts en el barem entre els aspirants. Es prioritzen els alumnes segons la puntuació més gran obtinguda successivament en els 9 criteris establerts. No obstant això, quan hi ha candidats empatats és quan s’utilitza el sistema de lletres per a desempatar en cas que hi haja més sol·licituds que places en eixe centre educatiu.

No hay comentarios

Dejar respuesta