El Departament de Salut forma als seus professionals per a la realització de proves respiratòries

Els primers tallers d’aquest programa de formació se centren en la realització de espirometríes per al control de la malaltia pulmonar obstructiva crònica EPOC.

D’aquesta manera, s’ha format ja a 60 professionals de medicina i infermeria pertanyents a 17 centres de salut, un per zona, de tot el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.
Les sessions formatives es duen a terme pel propi personal facultatiu i d’infermeria especialitzats del Departament que durant el programa mantenen un seguiment i donen suport al personal.

El programa de formació permet actualitzar i millorar el coneixement dels professionals d’atenció primària, capacitant-los per prestar una assistència sanitària més completa als pacients, en aquest cas, amb alguna malaltia respiratòria. A més, evita desplaçaments a centres d’especialitats o a l’hospital per a la realització de la prova.

Aquesta iniciativa suposa un primer pas per instaurar la ruta assistencial integrada, RAI, ja que proporcionarà un nou entorn d’atenció integrada en el qual professionals, equips multidisciplinaris, pacients i tota l’organització departamental, es coordina i col·laboren per pactar i aplicar bones pràctiques en benefici de la qualitat assistencial que rep la ciutadania.

No hay comentarios

Dejar respuesta

9 + 9 =