El control de la despesa corrent i de personal i l’increment dels ingressos permet rebaixar l’IBI un 4% a Xàtiva

El plenari celebrat dissabte a l’Ajuntament de Xàtiva va donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de 2017 i també del del Consell Esportiu Municipal, aprovats per decret d’alcaldia.

El resultat pressupostari municipal de 2017 ha estat de 1.920.000 euros. El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig ha parlat «d’estabilitat en la evolució pressupostaria i d’un control prou efectiu sobre ingressos i despeses».

Pel que fa als ingressos, el tancament del pressupost de 2017 ofereix una liquidació d’1,5 milions superior a l’esperat. El regidor ha explicat que aquesta diferència positiva ve donada per les noves altes d’inspecció tributària realitzades per la Direcció General del Cadastre. En paraules de Reig, «la revisió cadastral, 734.000 €, ha compensat sobradament la baixada de recaptació de IBI dels PAI’s desclassificats. Aquest increment de la recaptació ha fet possible una baixada del l’IBI del 4% per a 2018.

Pel que fa a les despeses, l’estalvi més significatiu s’ha produït principalment en el capítol de despeses de personal, estalvi que ascendeix a 342.000€. El regidor Reig atribueix aquesta dada a «la generositat de les previsions inicials i per una contenció de la resta de la despesa corrent».

Reig ha destacat també el rigor en l’acompliment del pla d’ajust de l’Ajuntament i ha senyalat que el període mitjà de pagament a proveïdors se situa en 31 dies, encara que ha advertit que «en els anys que venen caldrà vigilar la regla de despesa».

Pel que fa al Consell Esportiu Municipal, el pressupost de 2017 s’ha tancat amb un resultat positiu de 58.200 euros, dada que reflexa l’increment del finançament municipal i majors ingressos amb la mateixa depesa i que eleva el romanent de tresoreria del consell a 217.000 euros, en aquest cas sense cap deute que afecte a aquesta magnitud.

No hay comentarios

Dejar respuesta