COMPROMÍS XÀTIVA: sobre abocadors i gestió de residus

Article d’opinió per Pilar Gimeno, regidora de Medi Ambient per COMPROMÍS XÀTIVA

Apostem per xicotetes plantes de gestió creades amb el consens entre la ciutadania, les entitats locals i el COR

Després de 9 anys de lluita, fa uns quants mesos celebràvem la decisió de la Conselleria de Medi Ambient de donar per acabat el projecte del macroabocador de Llanera. Un projecte que afectava quasi mig milió de metres quadrats de terreny rústic, on es dipositaria el fem de les comarques de la Costera, la Canal, la Vall d’Albaida, la Vall d’Aiora i la Safor.

Un projecte que incomplia les directives europees i el principi de proximitat, i que era totalment insostenible i altament perillós mediambientalment, tant pels riscos de l’emplaçament triat com pel propi model de gestió. Un projecte que comptava amb el suport dels Ajuntaments del PP de la comarca, incloent el de Llanera mateix, però NO amb el de la ciutadania.

A COMPROMÍS XÀTIVA ens vàrem mostrar contraris al model de gestió de residus que volia imposar el PP i vàrem donar recolzament a les mobilitzacions contra el macroabocador de Llanera en tot moment, a més de defensar en les Corts les propostes de la Plataforma.

La nostra aposta de gestió de residus pivota sobre instal·lacions més xicotetes amb nivells de recuperació més exigents, en un context en què les plantes deixen de ser el centre principal de la gestió -l’anomenat «negoci del fem». Situant la prioritat en la reducció de residus, la seua recollida selectiva i el seu tractament prop del seu centre de generació, amb el repte d’assolir l’objectiu europeu que en 2030 només arribe un 10% del fem a l’abocador i la resta es recicle.

Ara ens toca enfrontar un altre repte: l’anomenat abocador de Barxeta. Un projecte impulsat per l’empresa Serveis Mediambientals de València, encaminat a l’eliminació de residus d’origen industrial, amb una capacitat de 40.000 tones anuals en el terme municipal de Barxeta, que ocuparia 128.000m2 i tindria una vida útil de 30 anys. Un abocador que preveu tractar uns residus que no provenen de les activitats econòmiques de la zona ni respon a les necessitats de les poblacions afectades.

Des de COMPROMÍS XÀTIVA diguem NO a l’abocador de Barxeta. NO, perquè segons l’article 6.3 de la Llei 10/2000, és el COR l’entitat autoritzada i encarregada de la gestió dels residus urbans de l’àrea de gestió V5, en què s’inclou Barxeta. NO, perquè s’ha prescindit del procés de participació ciutadana que marca la llei. I NO, per l’impacte mediambiental que pot tindre en els paratges naturals i aqüífers de la zona.

A COMPROMÍS XÀTIVA considerem que ja s’ha acabat el temps en què les infraestructures que afecten la població vinguen imposades des d’altes instàncies allunyades del territori. Creiem que cal anar més enllà del procés purament participatiu i que cal arribar a un consens entre els tres agents implicats: entitats locals, COR i ciutadania, per fer el camí de la mà.

El canvi de paradigma polític en les entitats locals ha de significar que la ciutadania ha d’estar present i degudament informada durant tot el procés, i ha de poder participar activament des dels seus inicis.

Així mateix, la ciutadania hem de ser conscients que els residus que generem són nostres i que som nosaltres els responsables del seu tractament i gestió. I la nostra responsabilitat comença en la gestió domèstica -no oblidem reciclar, reutilitzar i reduir- i s’acaba al nostre propi territori -amb xicotetes plantes de gestió local.

A COMPROMÍS XÀTIVA entenem per bona gestió la creació de xicotetes plantes i regides per principis de sostenibilitat, adequació al territori i consens; i no en principis basats en abaratiment de costos i increment de beneficis econòmics.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × cuatro =