COMPROMÍS Xàtiva proposa establir un IBI d’acord amb l’ús de l’immoble

Cristina Suñer: “Fins ara hem tingut una tributació totalment lineal que beneficia altament el segment de patrimonis mes valorats al cadastre en perjudici de la gran majoria de propietaris del municipi. Aquells que tenen més recursos han de contribuir més al finançament municipal”

COMPROMÍS ha presentant una proposta per modificar l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i que s’apliquen tipus diferents segons l’ús del bé. Segons Cristina Suñer, portaveu del col·lectiu, “L’ordenança manté un únic tipus per als immobles rústics i un únic tipus per als immobles urbans, la qual cosa fa que en el pagament de l’impost no s’apliquen els principis de proporcionalitat ni tampoc el criteri de la solidaritat i la distribució”.

Aquesta és la segona vegada que COMPROMÍS presenta una proposta per modificar l’ordenança de l’IBI. La primera fou en 2012. COMPROMÍS proposa situar el tipus per als immobles urbans que tinguen un ús diferent al residencial en el 0’60, tres punts més que el previst per al immobles residencials. Ara bé, només per al tram del 10% dels béns de major valoració cadastral de Xàtiva.

Segons la Llei Reguladora d’Hisendes Locals este increment pot aplicar-se als sectors comercial, oci i hostaleria, industrial, esportiu, oficines, magatzems aparcaments i sector sanitari. Ferran Minguet, secretari local de la formació, ha recalcat que “no proposem pujar l’IBI a tots els i les comerciants o empresàries sinó a aquells més rics. És a dir, incrementar les càrregues fiscals als grans”.

Xàtiva té una ordenança reguladora de l’IBI que no s’havia modificat en els últims 20 anys. En aquesta legislatura, s’han introduït modificacions relatives al recàrrec per desocupació, pendent d’una regulació estatal i altres bonificacions. Però, ara per ara, només hi ha un únic tipus per a béns rústics i un altre per a urbans. Açò ha provocat que durant anys l’Ajuntament haja deixat de recaptar una gran quantitat de recursos legítims, per no tindre en compte els gravàmens per usos diferenciats, els quals amb una bona regulació s’hagueren pogut obtindre.

Donat que enguany i a instància de la direcció general de cadastre s’ha practicat inspecció d’immobles que no havien adaptat el seu ús, COMPROMÍS considera que ha arribat el moment d’equilibrar i proporcionar el pagament de l’IBI. No es poden tractar igual situacions que són diferents i aplicar un sol tipus d’IBI a tots els immobles urbans sense tenir en compte l’ús que se li dóna. “Això suposa mantenir una desigualtat perquè alguns immobles excedeixen l’ús residencial i és destinen a obtenir recursos econòmics”, ha dit Suñer.

Des de COMPROMÍS s’insta a la resta de la corporació a acordar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI i a emetre un informe econòmic per valorar l’increment d’ingressos que suposa aquesta modificació.

No hay comentarios

Dejar respuesta

catorce + diez =