Compromís Xàtiva denúncia que les obres de Sant Jaume perjudiquen els veïns i comerços

Amb la duració fora de control i les dificultats d’accés s’està dificultant el pas i el funcionament normal de l’àrea.

Les obres de peatonalització a l’entorn de la zona de Sant Jaume, que afecten carrers com Pintor Climent, Pintor Perales i Portal de la Granja, estan causant molèsties innecessàries al veïnat i comerç local per una llarga duració fora de control i per la poca sensibilitat del govern local de Roger Cerdà cap als problemes que generen a les persones que hi viuen i treballen a la zona. Hem celebrat diverses reunions amb propietaris de negocis a la zona i amb residents a les que la denúncia per la seua part de les dificultats d’accés causades per les obres ha estat una constant: Manquen zones de pas per a les persones i els passos que hi ha no s’ajusten a les necessitats. D’altra banda, les obres i els perjudicis que causen, que havien d’estar finalitzades fa mesos, s’allarguen sense que ningú done explicacions.

El comerç i l’hostaleria de la zona està patint una crisi causada per les obres atés que la clientela té dificultats per accedir a la zona i, a més a més, també s’està perdent visibilitat. A més a més, l’allargament indefinit d’aquestes obres ha suposat que campanyes com la de Nadal ,que ajuden a mantenir el funcionament dels establiments al llarg de l’any, siguen molt més febles del que és normal posant en perill la continuïtat d’alguns d’aquests negocis.

Entenem que les obres són necessàries, però creguem que l’ajuntament ha de millorar el seu control sobre elles. No es pot causar molèsties i perjudicis de manera indefinida perquè les conseqüències són la degradació de zones, la pèrdua de negocis i llocs de treball i el despoblament dels barris. Ja al seu moment vam ser molt crítics amb com s’havia concebut aquest projecte i així ho vam traslladar a les persones responsables. No tenim clar que una obra fora de la zona ARRU puga ser finançada per aquest programa, la il·luminació de la zona va estar fiada a unes millores dels adjudicataris que no es van produir, es poden generar culs de sac que dificulten el trànsit per la zona… I ara, al remat, les obres s’estan allargant indefinidament sense que ningú done explicacions. Alguna cosa està funcionant molt malament en un projecte que ja sembla mal concebut d’inici.

Com pensa l’equip de Cerdà resoldre aquesta situació? Ens podem permetre perdre més comerç i negocis a la nostra ciutat? Anem a deixar uns carrers mal il·luminats perquè no es va concebre bé un projecte? Per què unes obres que anaven a durar uns pocs mesos s’allarguen i allarguen sense que passe res? No hi ha control al nostre ajuntament? Són massa les preguntes que ens venen al cap amb aquesta situació i creguem que és el moment que des de l’alcaldia es donen explicacions i solucions.

No hay comentarios

Dejar respuesta