Comencen les obres del Museu del Corpus de Xàtiva

La Casa Santandreu, annexa al convent de Sant Domènec, serà habilitada amb una subvenció de 50.000 euros de la Diputació

Hui han començat les obres d’habilitació de la Casa Santandreu per futur Museu del Corpus de Xàtiva. L’actuació compta amb un pressupost de 50.000 euros, gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de València, dins de la convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques amb destinació a la realització d’obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que posseeixen valors històrics, artístics o d’interès local (RIHA).

En el complex del Convent de Sant Domènec, es planteja la necessitat d’adequar l’ús l’edifici situat a l’oest del complex, la Casa Santandreu, amb la instal·lació de defenses i paviments, en les escales i zones de desnivell, que permeten donar un ús museístic als altells, convertint-los en zones expositives. L’execució segueix les pautes i criteris establerts en el projecte de rehabilitació de l’annex oest a l’església de l’ex-convent de Sant Domènec, redactat per l’arquitecte Vicente Torregrosa Soler.

D’aquesta manera, veu la llum l’anhelat projecte de destinar aquest immoble a museu municipal del Corpus. Els diferents elements que conformen la vistosa processó xativina estaran exposats permanentment. Al costat d’ells, antics elements en desús, restaurats i rescatats per a la millor dotació del museu. En definitiva, es posa en valor aquesta important part del patrimoni cultural de Xàtiva, que guanya una ubicació digna i una conservació en condicions, convertint-se en un nou recurs turístic per a la ciutat.

La solució constructiva del sistema de defensa respon a l’executat en intervencions anteriors, mitjançant muntants de doble platina, mòdul intermedi envidriat i passamans d’acer inoxidable a T. Els altells es troben pendents de terminació en paraments verticals, falsos sostres i instal·lació elèctrica, de manera que es plantegen solucions d’extradossats amb cartró-guix en murs de façana, falsos sostres desmuntables en cares inferiors de forjat i terminació del sistema d’instal·lació elèctrica existent, amb ampliació de línies elèctriques i quadre secundari.

En les intervencions anteriors s’han realitzant treballs consistents en la rehabilitació integral del conjunt arquitectònic. Aquest està format per un edifici principal de planta rectangular, amb l’edifici objecte de la intervenció annexionat a la part oest de l’edifici principal. A la part sud de la parcel·la del conjunt arquitectònic se situa la sala capitular i el claustre objecte de diverses actuacions recents de repristinació. La Casa Santandreu és de planta trapezoïdal, amb tres façanes, de tres altures, una d’accés directe des del carrer Sant Domènec, on s’ubiquen els banys comuns del recinte, sent interiors les dues restants plantes; una zona central a nivell de la nau de l’església i alçada lliure de tot l’edifici, amb petits altells en els laterals.

No hay comentarios

Dejar respuesta