Cinc empreses opten a construir el nou col·legi del Pla de la Mesquita

S’estima que les obres estaran adjudicades en el termini d’un mes

Dilluns passat concloïa el termini de presentació d’ofertes per a la concessió de les obres del nou col·legi d’Educació Especial del Pla de la Mesquita. A la finalització d’aquest termini, un total de cinc empreses constructores han presentat la seua oferta per a quedar-se amb aquest contracte d’obres que compta amb un important pressupost xifrat en 6 milions d’euros. No debades, el nou col·legi Pla de la Mesquita serà la principal inversió en la ciutat de Xàtiva de les contemplades al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

L’alcalde Roger Cerdà no ha ocultat la seua satisfacció per aquest nou avanç en el procés. Segons Cerdà, «tots tenim moltes ganes de vore construït el nou col·legi Pla de la Mesquita, però sobre tot la comunitat educativa del centre, que porta més de 20 anys lluitant per a que aquestes obres siguen una realitat». L’alcalde ha qualificat l’actuació com a «la més important de la legislatura» i també ha destacat que «amb aquestes obres s’acabaran els problemes d’accessibilitat que pateixen les persones usuàries l’actual centre».

Hui, la mesa de contractació de l’Ajuntament de Xàtiva ha comprovat que les pliques de les cinc empreses concursants contenen la documentació exigida al plec. Aquesta documentació consisteix en una sèrie de tràmits administratius, així com altres documents a valorar pels tècnics municipals. A saber: un informe sobre aspectes tècnics i constructius de l’obra, com ara qüestions relatives a la programació i organització del treball, controls de qualitat, anàlisi i coneixement del projecte definitori de les obres i informes de seguretat i salut, a més d’un reportatge fotogràfic sobre les condicions físiques del solar del col·legi i el pla de vigilància i gestió mediambiental de l’obra.

A partir d’ara, els tècnics municipals hauran d’elaborar un informe de valoració amb criteris subjectius sobre aquesta documentació presentada per les cinc empreses. Una vegada elevat aquest informe, la mesa de contractació procedirà a l’apertura dels sobres amb les ofertes econòmiques, les quals també es puntuaran. El resultat de la suma d’ambdues puntuacions obtingudes per les empreses serà allò que decidirà quina constructora resulta adjudicatària de les obres del Pla de la Mesquita, amb un pressupost base de licitació de 5.914.519,97 euros.

S’estima que tot aquest procés tindrà una durada d’entre un i dos mesos, sempre que no es produïsquen retards o reclamacions per part dels concursants. A partir d’eixe marge temporal, l’obra serà finalment adjudicada. D’altra banda en el plec figura que l’actuació té un termini d’execució de 18 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l’acta de replanteig.

Quatre de les cinc empreses concursants per a la concessió de les obres del Pla de la Mesquita són valencianes; una d’elles, xativina. L’altra mercantil presentada té la seu a Múrcia.

No hay comentarios

Dejar respuesta