El centre de Benestar Social «La Placeta» alberga un Curs de cuidadors no professionals

Constarà de huit sessions i finalitzarà el proper 19 de desembre

Aquest dimarts ha començat al centre de Benestar Social «La Placeta» un nou curs del Servei de Dependència destinat a cuidadors no professionals de persones dependents reconegudes per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el que participen un total de vint persones.

La regidora de Benestar Social de Xàtiva, i primera tinent d’alcalde, Xelo Angulo, ha donat la benvinguda als participants d’aquest curs necessari per a poder ser cuidador, que consta de huit sessions que es realitzaran els dimarts i dijous de 10 del matí a 13 del migdia, finalitzant el proper 19 de desembre.

Els objectius de l’acció formativa són facilitar uns coneixements bàsics a les persones cuidadores per a millorar l’atenció sociosanitària de les persones en situació de dependència, a més de promoure que s’apliquen els procediments i estratègies més adequades per a mantenir i millorar l’autonomia personal de les persones dependents. Altres objectius que es busquen són informar i orientar sobre els recursos sociosanitaris més adequats i impulsar el reconeixement social de les persones cuidadores, afavorint una orientació per a una futura integració en el mercat laboral.

En les diferents classes participaran diversos professionals com alguns membres del Servei d’Atenció a la Dependència de Benestar Social de Xàtiva, la psicòloga, l’assessora jurídica de l’Equip Social Basi i l’auxiliar del servei d’ajuda a domicili, a més de comptar amb altres recursos externs com ara un professional del sector de l’Ortopèdia o una infermera del centre de salut d’Ausiàs March de Xàtiva.


En Castellà:

El centro de Bienestar Social «La Placeta» alberga un Curso de cuidadores no profesionales

Constará de ocho sesiones y finalizará el próximo 19 de diciembre

Este martes ha empezado en el centro de Bienestar Social «La Placeta» un nuevo curso del Servicio de Dependencia destinado a cuidadores no profesionales de personas dependientes reconocidas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el que participan un total de veinte personas.


La regidora de Bienestar Social de Xàtiva, y primera teniente de alcalde, Xelo Angulo, ha dado la bienvenida a los participantes de este curso necesario para poder ser cuidador, que consta de ocho sesiones que se realizarán los martes y jueves de 10 de la mañana a 13 del mediodía, finalizando el próximo 19 de diciembre.


Los objetivos de la acción formativa son facilitar unos conocimientos básicos a las personas cuidadoras para mejorar la atención socio-sanitaria de las personas en situación de dependencia, además de promover que se aplican los procedimientos y estrategias más adecuadas para mantener y mejorar la autonomía personal de las personas dependientes. Otros objetivos que se buscan son informar y orientar sobre los recursos socio-sanitarios más adecuados e impulsar el reconocimiento social de las personas cuidadoras, favoreciendo una orientación para una futura integración en el mercado laboral.


En las diferentes clases participarán varios profesionales como algunos miembros del Servicio de Atención a la Dependencia de Bienestar Social de Xàtiva, la psicóloga, la asesora jurídica del Equipo Social Base y el auxiliar del servicio de ayuda a domicilio, además de contar con otros recursos externos como por ejemplo un profesional del sector de la Ortopedia o una enfermera del centro de salud de Ausiàs March de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 − 2 =