Cauen també les nits al Castell de Xàtiva 2020 a causa de la crisi sanitària

La regidora de Turisme Raquel Caballero anuncia la decisió en un plenari en el que s’ha acordat traslladar el condol institucional per la mort del polític xativí José Antonio Perelló Morales

Finalment tampoc hi haurà a Xàtiva edició de Nits al Castell en aquest any 2020, tal i com ha anunciat la regidora de Turisme Raquel Caballero durant la celebració del plenari municipal corresponent al mes de maig, tan sols un dia després de la cancel·lació oficial de la Fira d’Agost a través d’un ban municipal.

La decisió sobre la cita, que té lloc els dissabtes del mes de juliol, s’ha ajornat algun temps degut a les característiques de la mateixa, en un espai obert com és el Castell de Xàtiva amb butaques numerades per als espectacles, i amb un cartell tancat des de feia mesos. “Vam decidir esperar a la primera setmana de juny per prendre la decisió perquè la contractació artística estava enllestida des del mes de gener, quan es va presentar el cartell a FITUR”, ha manifestat Caballero, qui ha recalcat que “finalment els esdeveniments i les recomanacions sanitàries ens obliguen a suspendre definitivament l’edició d’aquest any, encara que es signarà un manifest per tractar de mantenir el cartell del 2020 per al proper any 2021”.

D’altra banda, el plenari municipal també ha acordat, per unanimitat, mostrar els condol institucional a la família de José Antonio Perelló Morales, xativí il·lustre que va morir el passat dijous als 93 anys i que va estar una figura rellevant de la política dels anys 60 i 70, arribant a ser subsecretari d’Estat amb el Ministre Laureano López Rodó, Procurador a les Corts des de l’any 1967 al 1974 i President de la Diputació de València entre els anys 1970 i 1974.
“Perelló Morales va ser un gran defensor de l’autonomia i de la nostra llengua, i sens dubte un gran defensor de la seua ciutat: Xàtiva, pel que és de justícia retre-li aquest homenatge”, ha manifestat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà. Per la seua part, el portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente i el de Ciutadans Juan Giner han mostrat “el recolzament i el condol a la família”, i la portaveu del Partit Popular Maria José Pla ha exposat que “era un home avançat al seu temps i que ha deixat petjada a la política”.

Modificació ordenança esportiva
El plenari municipal també ha acordat per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis, realització d’activitats i utilització de les instal·lacions esportives de la ciutat.

La disposició transitòria acordada, amb la finalitat de garantir la separació física dels usuaris i el compliment de les mesures sanitàries i de seguretat, acorda una deducció del 50% del preu públic de la piscina municipal, l’accés a la qual es separarà en torns de matí i vesprada, mentre que també es limitarà al 20% el preu públic de la sala de càrdio i musculació del Poliesportiu Les Pereres, que tindrà un ús màxim de 2 hores diàries.

“Aquest disposició rebaixarà en un 50% el preu individual diari de les piscines municipals, on es limitarà el temps d’ús per fer una neteja diària afegida i tancar algun espai en cas de no garantir-se la seguretat de l’espai interpersonal. En la resta d’espais esportius es podria fer una deducció proporcional a la reducció de temps o d’ús que es puga produir, per garantir l’ús segur de les nostres instal·lacions esportives”, ha explicat el portaveu del PSPV-PSOE Ignacio Reig.

El regidor de Xàtiva Unida, Alfred Boluda, ha declarat per la seua part que “l’emergència sanitària suposa canvis, també en l’apartat esportiu i lúdic, pel que cal adaptar els horaris de les instal·lacions i vegem correcta aquesta modificació”, mentre que la portaveu del Partit Popular Maria José Pla ha exposat que els sembla “correcta”, la modificació de preus “degut a la situació actual”.

Altre dels punts aprovats per unanimitat ha estat l’aprovació inicial del Reglament d’Ús de l’Auditori de Sant Agustí, el primer que es realitza a aquest espai, i que està subjecte a esmenes per part dels grups municipals per a la seua aplicació definitiva.


En Castellà:

Caen también las “Nits al Castell” de Xàtiva 2020 a causa de la crisis sanitaria

La concejala de Turismo Raquel Caballero anuncia la decisión en un pleno en el que se ha acordado trasladar la condolencia institucional por la muerte del político setabense José Antonio Perelló Morales

Finalmente tampoco habrá en Xàtiva edición de Nits al Castell en este año 2020, tal y como ha anunciado la concejala de Turismo Raquel Caballero durante la celebración del pleno municipal correspondiente al mes de mayo, tan solo un día después de la cancelación oficial de la Fira d’Agost a través de un bando municipal.

La decisión sobre la cita, que tiene lugar los sábados del mes de julio, se ha aplazado algún tiempo debido a las características de la misma, en un espacio abierto como es el Castillo de Xàtiva con butacas numeradas para los espectáculos, y con un cartel cerrado desde hacía meses. “Decidimos esperar a la primera semana de junio para tomar la decisión porque la contratación artística estaba cerrada desde el mes de enero, cuando se presentó el cartel en FITUR”, ha manifestado Caballero, quien ha recalcado que “finalmente los acontecimientos y las recomendaciones sanitarias nos obligan a suspender definitivamente la edición de este año, aunque se firmará un manifiesto para tratar de mantener el cartel del 2020 para el próximo año 2021”.

Por otro lado, el pleno municipal también ha acordado, por unanimidad, mostrar el pésame institucional a la familia de José Antonio Perelló Morales, setabense ilustre que murió el pasado jueves a los 93 años y que fue una figura relevante de la política de los años 60 y 70, llegando a ser subsecretario de Estado con el Ministro Laureano López Rodó, Procurador en las Cortes desde el año 1967 al 1974 y Presidente de la Diputación de València entre los años 1970 y 1974.

“Perelló Morales fue un gran defensor de la autonomía y de nuestra lengua, y sin duda un gran defensor de su ciudad: Xàtiva, por lo que es de justicia rendirle este homenaje”, ha manifestado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà. Por su parte, el portavoz de Xàtiva Unida Miquel Lorente y el de Ciutadans Juan Giner han mostrado “el espaldarazo y el pésame a la familia”, y la portavoz del Partido Popular Maria José Pla ha expuesto que “era un hombre avanzado a su tiempo y que ha dejado huella a la política”.

Modificación ordenanza deportiva

El pleno municipal también ha acordado por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos para la prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de la ciudad.

La disposición transitoria acordada, con el fin de garantizar la separación física de los usuarios y el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad, acuerda una deducción del 50% del precio público de la piscina municipal, el acceso a la cual se separará en turnos de mañana y tarde, mientras que también se limitará al 20% el precio público de la sala de cardio y musculación del Polideportivo Les Pereres, que tendrá un uso máximo de 2 horas diarias.

“Esta disposición rebajará en un 50% el precio individual diario de las piscinas municipales, donde se limitará el tiempo de uso para hacer una limpieza diaria añadida y cerrar algún espacio en caso de no garantizarse la seguridad del espacio interpersonal. En el resto de espacios deportivos se podría hacer una deducción proporcional a la reducción de tiempo o de uso que se pueda producir, para garantizar el uso seguro de nuestras instalaciones deportivas”, ha explicado el portavoz del PSPV-PSOE Ignacio Reig.

El concejal de Xàtiva Unida, Alfred Boluda, ha declarado por su parte que “la emergencia sanitaria supone cambios, también en el apartado deportivo y lúdico, por lo que hay que adaptar los horarios de las instalaciones y vemos correcta esta modificación”, mientras que la portavoz del Partido Popular Maria José Pla ha expuesto que los parece “correcta”, la modificación de precios “debido a la situación actual”.

Otro de los puntos aprobados por unanimidad ha sido la aprobación inicial del Reglamento de Uso del Auditorio de Sant Agustí, el primero que se realiza en este espacio, y que está sujeto a enmiendas por parte de los grupos municipales para su aplicación definitiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta