Canals signa el projecte de neteja del Riu Sants amb ACDEMA

L’objectiu d’aquest projecte és evitar la brutícia al llit del Riu Sants amb la retirada de residus i deixalles per tal d’aconseguir un manteniment del riu en les millors condicions ecològiques i paisatgístiques.

Aquesta actuació es realitzarà per tot el recorregut del riu pel terme de Canals, però es prestarà una especial atenció en els punts del partidor, concretament al carrer València i al carrer Mestre Serrano.

La feina s’organitzarà de forma setmanal, atenent als cinc trams en els quals s’ha dividit el riu. Durant els treballs dels operaris, les deixalles i residus es depositaran en els contenidors de residus urbans emprats, de manera especial, per a aquests treballs.

Durant un període de 9 mesos, tal com estableix l’acord signat, es farà un desbrossament selectiu de la vegetació, actuant sobretot en punts de creixement desmesurat i que afecten al curs normal de l’aigua, també en els marges del riu.

No hay comentarios

Dejar respuesta