Canals fa Balanç dels Serveis de Benestar Social 2018

Finalitzat l’any 2018, una vegada recollides i avaluades les dades dels programes, serveis i activitats realitzades per l’equip base de serveis socials, des de la Regidoria de Benestar Social, volem presentar les mateixes.

L’equip tècnic de professionals ha estat ampliat i compta actualment amb tres treballadores socials, un educador social, una psicòloga i una auxiliar administrativa. A més, hem comptat amb un total de deu treballadores familiars per al Servei d’Ajuda Domiciliària i dos auxiliars de dependència.

Entre d’altres dades, volem destacar que s’ha oferit un servei d’informació general, sense ciat prèvia, tots el dies de dilluns a divendres, atenent un total de 952 demandes d’informació i orientació. Este servei ha permés atendre totes les peticions d’informació sense cita prèvia i reduir els temps per rebre atenció individualitzada.

A més, han estat realitzades un total 7.200 hores de Servei d’Ajuda Domiciliària i 527 hores per al Servei de Dependència. D’altra banda, s’han gestionat i atorgat 535 ajudes d’emergència per fer front a diferents situacions de necessitats bàsiques. També hem pogut atendre i gestionar 282 demandes per garantir l’accés als serveis bàsics d’electricitat (155) i aigua potable (127).

Un total de 32 famílies han signat el seu compromís d’intervenció i han accedit al Programa de Seguretat Alimentària. Al cap i a la fi, un total de 668 persones s’han beneficiat d’aquesta ajuda. Mentre, el Servei Municipal de la Dependència ha atès 132 peticions de valoració i ha realitzat un total de 84 valoracions, havent-se realitzat 180 visites domiciliàries. A la seua vegada, han estat gestionades també un total de 165 demandes per accedir a la Renda de Ciutadania.

Entre totes les tasques, cal destacar la intervenció psicològica realitzada pel Servei d’Orientació i Mediació, amb més de 426 gestions (entrevistes, coordinacions, visites domiciliàries) amb menors, adults i famílies. Amb el suport professional d’una monitora i una educadora social, continuem prestant dos serveis dirigits a millorar les capacitats personals del seus participants.

Un total de 10 persones amb capacitats diferents són ateses al TAPIS, tots els matins de dilluns a divendres, per facilitar i millorar les seues habilitats socials, laborals i educatives. Al programa d’intervenció educativa “AUPA’T” participen un total de 24 menors on se’ls facilita recolzament escolar així com tallers d’habilitats social i altres activitats lúdiques.

Hem consolidat “Café i rialles”, amb un total de 5 tallers. Aquesta activitat és desenvolupada pels professionals propis de l’equip, amb l’objectiu de donar suport als cuidadors que cuiden, amb una bona participació, generant sinergies i espais per compartir. També ha estat desenvolupat, pel propi equip, un curs de Formació per cuidadors no professionals amb un total de 22 alumnes.

La nostra solidaritat amb altres pobles del món també ha estat present col·laborant amb la nostra aportació econòmica de 5.000€ al Fons Valencià per la Solidaritat, per finançar projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament, així com la participació del nostre poble al finançament del projecte d’ajuda humanitària al poble palestí refugiat a Síria de la mà del Comitè d’Ajuda Humanitària i Emergències (CAHE) de la Comunitat Valenciana.

Cal destacar l’elaboració per part de l’equip tècnic del Manual de Procediments, document que ha unificat i estandaritzat els seus procediments per tal atendre i respondre de manera unificada a totes les demandes que poden rebre, donant una resposta àgil a les mateixes.

Toni Sánchez, Regidor de Benestar Social, ha manifestat que “aquest balanç no és sols quantitatiu, hi ha també un gran treball qualitatiu. Darrere de cada xifra, hi ha persones i situacions difícils, i ha estat també el compromís i la capacitat de totes les persones que formen l’equip humà del departament de Benestar Social, per tractar d’oferir una atenció de qualitat a totes les demandes i persones”.

No hay comentarios

Dejar respuesta