Calendari d’escolarització de l’alumnat per al proper curs

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

El calendari d’escolarització de l’alumnat per al proper curs, s’inicia sempre amb la publicació de la Resolució de la Direcció General de Centres Docents, establint el calendari i oferint instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana,  que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat.

Aquest any, aquesta Resolució té data de 7 de març de 2023, la qual va ser publicada en el DOGV del dia 13/03/2023.

Desprès de la constitució de les comissions d’escolarització pertinents, i una vegada publicades les vacants, són els progenitors o els representants legals del futur alumne qui tenen que procedir a la presentació de la sol·licitud d’escolarització.  Aquest procediment tan sols es pot fer telemàticament, accedint a la següent drecera electrònica:  https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Mitjançant aquest web, tindrem accés a unes instruccions prèvies del procediment, un vídeo explicatiu, el llistat de vacants existents en cadascun dels centres escolars de la Ciutat, i un accés a la formalització de la sol·licitud.

Recordeu que Xàtiva consta educativament com a zona única.  Per tant, qualsevol pare/mare/representant legal, pot demanar qualsevol centre escolar dels existents (sempre que hi haja lloc escolar ofert).

Us recomanem que poseu, a la sol·licitud, varis centres educatius opcionals per realitzar l’escolarització, ordenats des del més preferent  fins al de menys preferència.

Per poder començar a emplenar la sol·licitud, teniu que enregistrar-se: així obtindreu un usuari i contrasenya per poder accedir quan vulgueu a aquest procediment.

A la sol·licitud NO TENIU QUE ADJUNTAR CAP DOCUMENT.  Sí que tindreu que fer-los valer en el moment de la matrícula.

Si us sorgeixen dubtes, no teniu accés a internet, o teniu algun problema procedimental, tant els centres educatius com el personal del Gabinet Psicopedagògic Municipal estem a la vostra disposició per orientar-vos.  Recomanem que, abans de presentar-se al lloc escollit, telefoneu abans per concertar dia i hora de consulta.  Penseu que els centres continuen fent la seua tasca diària, i que el personal del GPM es troba acudint a diversos centres escolars durant el temps ordinari.

És molt important que es fixeu en el correu electrònic que feu valer en la sol·licitud: aquest correu podrà servir de nexe de comunicació entre vosaltres i l’administració educativa.

Emplenada la sol·licitud, teniu que esperar a la publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos.  Davant aquesta llista, es poden presentar reclamacions, també de manera telemàtica.  Aquest any, les llistes provisionals eixiran el 31 de maig (Infantil i Primària) 10 de juliol (ESO) i 13 de juliol (Batxillerat).

Resoltes les reclamacions, es publicaran les llistes definitives el 14 de juny (Infantil i Primària) 19 de juliol (ESO) i 24 de juliol (Batxillerat)

Una vegada concretat el lloc escolar assignat a l’alumne, cal procedir a la seua matrícula. La matriculació es pot fer de manera telemàtica o presencial en el centre escolar assignat.

Pel que fa a la matrícula telemàtica,  aquesta es farà del  14 al 30 de juny (Infantil i Primària) del 19 al 24 de juliol (ESO) i del 24 al 27 de juliol (Batxiller)

La matrícula presencial  es podrà realitzar del 22 de juny  al 5 de juliol (Infantil i Primària) del  20 al 25 de juliol (ESO) i del 25 al 28 de juliol (Batxiller)

Davant qualsevol dubte, aclariment o suggeriment, poseu en contacte amb nosaltres, de qualsevol  de les maneres oferides en aquest web.

No hay comentarios

Dejar respuesta