Caixa Ontinyent presenta els comptes del 2016

L’entitat potenciarà la seua actuació sobre famílies i pimes en 2017.

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent ha formulat els comptes de l’exercici 2016 que seran elevats a l’Assemblea General per a la seua aprovació en els pròxims mesos.

Els resultats mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 19,4 milions d’euros, que queda en 7,4 milions d’euros després de les provisions pertinents. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 1,7 milions d’euros, el benefici net se situa en 5,7 milions d’euros, un 24,21% superior al del 2015.

La proposta de distribució d’aquests beneficis preveu elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 4,5 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a les quals es destinen 1,2 milions d’euros).

La morositat s’ha reduït al 10,64% i s’ha incrementat la cobertura fins al 76,61%.

El capital CET1 se situa en el 14,39% i el capital total en el 14,44%.

Realitat digital

Per a enguany, Caixa Ontinyent preveu afrontar nous projectes tecnològics que milloraran la seua oferta de serveis i que li portaran a mantenir-se en l’avantguarda de la nova realitat digital. L’objectiu és ampliar els canals relació, mantenint la xarxa d’oficines i potenciant, al mateix temps, el tracte directe amb la clientela.

El Consell d’Administració abordarà també com a eix d’actuació l’increment de productes i serveis per a famílies i pimes, especialment quant a l’accessibilitat a l’oferta del crèdit..

Increment obra social

Els resultats del 2016, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos permeten un pressupost d’obra social, per a 2017, d’1,7 milions d’euros, amb un increment de més del 100% respecte a l’invertit l’any anterior.

En 2017, Obra Social de Caixa Ontinyent incidirà especialment en el seu àmbit d’actuació, on mantindrà les línies d’actuació desenvolupades en els últims anys (manteniment dels 26 centres implantats, col·laboració amb col·lectius, i publicacions de temes locals i comarcals) i incrementarà la seua presència en els campus universitaris amb actuacions tendents a facilitar la millor eixida professional dels estudiants, fomentar la recerca i l’ocupació, millorar en innovació i incentivar l’emprenedorisme. A més, s’estudiarà la possibilitat d’implantar dos nous centres assistencials que permetrien ampliar i millorar l’oferta de serveis a persones amb necessitats específiques: un centre de salut mental a Ontinyent i un centre d’Alzheimer a Albaida.

Obra Social de Caixa Ontinyent va desenvolupar l’any passat 262 activitats i va col·laborar amb 127 col·lectius i entitats. Aquestes actuacions, juntament amb els centres implantats, van permetre el manteniment de 203 llocs de treball estable i van beneficiar directament als més de 267.000 usuaris de l’obra social.

No hay comentarios

Dejar respuesta