Caixa Ontinyent presenta els comptes de 2018

L’entitat impulsarà la digitalització dels seus serveis, estudiarà la seua expansió en noves zones i potenciarà l’educació financera a través de la Fundació Caixa Ontinyent.

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent ha formulat els comptes de l’exercici 2018 que seran elevats a l’Assemblea General per a la seua aprovació en els pròxims mesos.

Els resultats mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 10,0 milions d’euros, que queda en 8,4 milions d’euros després de les provisions pertinents. Després del pagament d’impostos, als quals es destinen 1,9 milions d’euros, el benefici net se situa en 6,5 milions d’euros, un 5,08% superior al de 2017.

La proposta de distribució de beneficis permet elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 5,3 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 1,2 milions d’euros).
La morositat baixa al 5,96% amb una cobertura del 98,17%, i el capital CET1 se situa en el 16,39%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya (el 12,13%).

Digitalització

Una de les principals línies d’actuació per a 2019 serà continuar amb la incorporació de les més modernes tecnologies per a facilitar i millorar el servei a la clientela. Així, a la nova banca electrònica estrenada en 2018, se sumarà en 2019 una nova App, l’ampliació de mitjans de pagament a través de mòbil, i l’adaptació dels serveis oferits en oficines per a potenciar l’autogestió del client.

Al mateix temps, l’entitat mantindrà la seua xarxa d’oficines i preveu una expansió geogràfica amb l’obertura en noves zones actualment en estudi.

Obra Social

Els resultats de 2018, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos permeten un pressupost d’obra social per al 2019 de 1,8 milions d’euros.
En 2019 es mantindran els programes establerts respecte al manteniment dels centres, investigació i divulgació de temes autòctons a través de publicacions, col·laboració amb els col·lectius, presència als Campus i gestió de les fundacions participades de caràcter assistencial, docent i cultural.

A més, i ja amb la posada en marxa de la Fundació Caixa Ontinyent, es potenciarà l’educació financera a través del programa “finança’t”, es posarà en marxa el Mont de Pietat i es redactarà el projecte de nou Centre social a Ontinyent que, a més d’estar obert a activitats d’associacions i col·lectius, acolliria l’arxiu històric i museu de Caixa Ontinyent, les activitats de la seua Fundació i el Mont de Pietat.

Especial rellevància tindrà també la nova estructuració de la Responsabilitat Social Corporativa, en la qual col·laborarà la Universitat de València, i que pretén ajustar l’actuació de Caixa Ontinyent les noves circumstàncies que propicia la vertiginosa evolució de la societat i dels serveis financers. L’impacte de la seua activitat en els seus grups d’interés, en la societat en general i al medi ambient és un tema crucial per a una Entitat fidel al seu compromís territorial.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos × tres =