Caixa Ontinyent compleix 137 anys, amb un gran bagatge econòmic i social

Manté el seu paper com a motor financer de les comarques centrals valencianes, i és l’única entitat que reverteix en estes comarques els seus beneficis.

Caixa Ontinyent compleix este diumenge 137 anys. Una història que començava a rodar el 31 d’octubre de 1884 quan una Reial Orde aprovava els seus Estatuts Fundacionals amb tres finalitats bàsiques: assegurar la disponibilitat dels estalvis dels seus clients; invertir estos estalvis finançant activitats productives que dinamitzen l’economia de la zona; i revertir els beneficis en actuacions d’interès comunitari. Unes finalitats que, ajustades a cada moment històric, ha anat mantenint al llarg del temps.

Des del seu naixement, Caixa Ontinyent ha travessat tota classe de circumstàncies: cicles econòmics, pandèmies, guerres civils i mundials, revolucions industrials i tecnològiques, canvis socials i culturals… i sempre mantenint l’essència del que és una Caixa d’Estalvis: la territorialitat i la proximitat. Eixa fidelitat al model i a la seua gent ha sigut determinant per a superar les crisis que hem viscut en els últims anys i que han acabat amb moltes entitats financeres, pràcticament amb totes les caixes d’estalvis espanyoles, i ha portat al tancament de gran part de les oficines bancàries.

Hui, Caixa Ontinyent és l’única caixa valenciana que queda, l’única que manté la seua presència en els mateixos pobles que abans de la crisi financera i l’única que reverteix ací, en estes comarques i en forma d’obres socials, els seus beneficis.

Motor econòmic.

En estos 137 anys i malgrat les diverses circumstàncies que s’han travessat, Caixa Ontinyent ha sigut capaç de garantir sempre la disponibilitat dels estalvis dels clients i ha facilitat en tot moment l’accés al crèdit a famílies, pimes i autònoms propiciant una activitat econòmica recurrent en la seua zona d’actuació.

De fet, des de la crisi financera del 2008, ha finançat operacions per 862 milions d’euros, dels que 384 milions s’han destinat a la construcció i adquisició de vivenda, sobretot de primera residència, i altres 276 milions a activitats productives, millorant la infraestructura i la capacitat econòmica d’estes comarques.

Inverteix en Obra Social la part que altres entitats destinen als seus propietaris.

Com a caixa d’estalvis, Caixa Ontinyent no té propietaris i la seua propietat correspon a la societat. Per això, la part que altres entitats destinen a retribuir als seus propietaris, Caixa Ontinyent la destina a obres socials d’interès comunitari a través d’una variada gamma d’actuacions, que han anat ajustant-se a les necessitats de cada moment:

– 24 centres implantats en diverses localitats, que aporten serveis a la població: centres de salut, escoles infantils, centres de majors, de discapacitats, de malalts mentals, d’Alzheimer, culturals i esportius.

– Publicacions, per a potenciar la investigació i divulgació de temes autòctons, amb més de 160 llibres i discos editats, amb la participació de més 4.600 persones com a autors o intèrprets i amb una difusió superior als 275.000 exemplars.

– Col·laboració continuada amb uns 300 col·lectius socials de la zona, de caràcter divers, per mantindre viva la iniciativa civil.

– Presència en els Campus d’estes comarques, amb Aules d’Empresa i actuacions encaminades a apropar les Universitats als nostres pobles. De fet, Ontinyent és ciutat universitària gràcies a l’actuació i a les aportacions de Caixa Ontinyent.

– Gestió de Fundacions de caràcter docent i assistencial, com a fòrum d’encontre entre estaments diversos, públics i privats, de caràcter docent, públic, empresarial i sindical.

– Recuperació del Mont de Pietat com a alternativa accessible de microcrèdits en estos temps tan complicats.

– Programa d’educació financera, tan important i necessària hui en dia perquè persones, famílies i emprenedors afronten este nou entorn econòmic. Més de 78.000 persones han utilitzat ja este programa realment innovador pels seus continguts i canals d’aprenentatge, i en gran part digital conjugat amb activitats presencials, totes adaptades a cada grup d’edat i a cada temàtica.

Segons José Pla, President de l’Entitat, “tenim una obra social àmplia i diversa que, juntament amb l’activitat financera, estan possibilitant una qualitat de vida als nostres pobles, evitant la seua despoblació”.

El futur imminent: digitalització, sostenibilitat ambiental i reflexió estratègica.

Caixa Ontinyent es troba hui immersa en el mateix procés de transició que afecta la societat i a l’economia en general. Un procés que basa en tres aspectes:

– D’una banda, la consolidació de la digitalització dels serveis, amb una continuada dotació de l’Oficina Digital, i una renovació constant dels mitjans de pagaments, de la banca electrònica i de l’app, mantenint sempre els estàndards més elevats en seguretat i ciberseguretat.

– D’altra banda, la sostenibilitat del nostre entorn, hui més preocupant que mai, amb una implicació més directa de tots en la lluita contra el canvi climàtic. Este concepte està introduint-se tant en la gestió interna de l’Entitat (a través de compres responsables, consums eficients, reciclatges i tractament de residus, tot en camí d’una economia més circular) com en el model de negoci i de finançament (avaluant especialment l’impacte ambiental de les activitats que es financen a través dels crèdits i de les inversions).

– I d’altra, una reflexió especialment estratègica al voltant del paper i de l’actuació d’esta Caixa en eixa nova societat post pandèmica cap a la qual avancem i que reclama no sols una banca territorial i pròxima sinó també una banca relacional de cooperació i de confiança amb el seu personal, clients i altres grups d’interés.

José Pla: “el futur no existeix, el futur és hui i el treball que fem dia a dia i que va conformant una nova societat que, com a tal,  requereix noves estratègies”.

Amb motiu d’esta especial celebració per a Caixa Ontinyent, el seu President ha ressaltat el paper històric de l’Entitat i la seua projecció de futur, “un futur en el qual, en molt poc de temps, canviarà substancialment tant el model econòmic com el model social. Eixa transició ja està en marxa i detectem una gran preocupació per l’accés als serveis financers, per la situació de desemparament en què estan quedant moltes famílies, per la falta d’oportunitats per als més joves i per les pròpies incerteses respecte a l’evolució de les empreses, de l’emprenedoria i, en definitiva, de l’ocupació. En eixos aspectes, i en el paper que ha de jugar Caixa Ontinyent com l’Entitat d’ací, és on ha d’aprofundir el nostre Consell d’Administració en eixa reflexió estratègica que, de cara als pròxims anys, està abordant tant des del vessant financer com des del vessant social, conscient que sols sent rendibles es podrà mantindre l’Entitat, la seua actuació i la seua Obra Social”.

Segons Pla, “el model de negoci ha de contemplar hui ferramentes per a combatre no sols la competència sinó enemics més potents com són el canvi climàtic, noves pandèmies o qüestions geopolítiques derivades de les desigualtats”. I tot a partir de ja perquè “el futur no existeix, el futur es hui i el treball que fem dia a dia i que va conformant una nova societat que, com a tal, requereix noves estratègies”.

No hay comentarios

Dejar respuesta