Bolbaite i Bicorp s’adhereixen al Fons Valencià per la Solidaritat

Amb aquestes adhesions el 50% dels municipis de la Canal de Navarrés són socis del Fons, els quals representen al 58% de la població de la comarca

Actualment, el Fons Valencià suma un total de 137 entitats locals sòcies de la Comunitat Valenciana, de les quals 128 són ajuntaments i 9 mancomunitats

Els ajuntaments de Bolbaite i Bicorp han formalitzat l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament des del municipalisme valencià. Bolbaite ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcaldessa Carolina Mas i a la regidora M. Carmen García, titular i suplent respectivament. Per la seua banda, la persona assignada com interlocutora titular entre el Fons i Bicorp és l’alcaldessa Núria Mengual, sent la regidora Elisa Mateu la persona suplent.

Aquests municipis de la Canal de Navarrés, amb l’alta com a socis al Fons Valencià per la Solidaritat, manifesten la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscients de la seua transcendència en la construcció d’una societat més justa, sostenible i democràtica. Els ajuntaments de Bolbaite i Bicorp assumeixen, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

Amb la incorporació dels municipis valencians de Bolbaite i Bicorp, el Fons augmenta el nombre de socis a 137, sent d’aquests 127 ajuntaments i 9 mancomunitats, continuant amb la tendència d’increment de socis. A més a més, es veu augmentada la presència de la Canal de Navarrés a l’entitat municipalista, posicionant-se com una comarca amb un fort compromís amb el Fons, sent el 50% de les localitats membres de l’associació per la solidaritat, representant aquests municipis al 58% de la població comarcal.

El president del Fons i regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela, ha expressat la seua satisfacció per les noves adhesions de les 2 localitats de la Canal de Navarrés “que consoliden el creixement del Fons tant en l’àmbit comarcal com autonòmic i que reforça el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament socioeconòmic humà, just i sostenible dels països empobrits”. Per la seua banda, tant l’alcaldessa de Bolbaite, Carollina Mas, com l’alcaldessa de Bicorp, Núria Mengual, coincideixen en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari dels seus municipis i del seu veïnat, així com del compromís que aquests tenen amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les entitats locals de la Canal de Navarrés que formen part del Fons Valencià per la Solidaritat són els ajuntaments d’Enguera, Chella, Bolbaite i Bicorp.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 137 entitats locals valencianes sòcies (128 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

No hay comentarios

Dejar respuesta