Bixquert i el terme rural de Xàtiva seran vigilats amb drons per evitar furts

Dos agents de la Policia Local es preparen per obtenir el títol de pilot i operador de dron

Ahir matí, la subseu de la Policia Local a Bixquert ha acollit la prova de vol dels drons amb els quals es durà a terme les operacions de vigilància aèria per al control de robatoris, equipo-dron-3-diaridigital.esabocaments incontrolats de runes, cremes sense permís i prevenció i actuació en cas d’emergències en entorns agrícoles i disseminats del terme municipal de Xàtiva, com, per exemple, recerca i rescat de persones perdudes. Per a la futura implementació d’aquest programa de seguretat, l’Ajuntament compta amb l’assessorament del Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la Universitat Politècnica de València (UPV). En l’acte ha estat present la regidora de Seguretat Ciutadana, Mariola Sanchis, l’intendent principal de la Policia Local, Antonio Collado, el capità de la Guàrdia Civil, Antonio Carrillo i el professor Israel Quintanilla, en representació de la UPV.

equipo-dron-2-diaridigital.esAquesta iniciativa s’emmarca en les accions realitzades per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (IVASPE), que ha estat la primera agència a nivell nacional que ha establert un procediment d’actuació d’operació d’aeronaus pilotades per control remot en situacions de emergència. De fet, l’agència, en col·laboració amb la universitat, està formant a hores d’ara a dos agents de la Policia Local de Xàtiva com a pilots de drons per al desenvolupament de les futures operacions de vigilància.

equipo-dron-1-diaridigital.esDe manera prèvia a la posada en marxa d’aquest dispositiu, la UPV durà a terme un estudi topogràfic del terme per determinar quin tipus d’aparells i de tecnologia és la més adequada per a les tasques de vigilància que es pretén dur a terme. D’altra banda, la formació dels policies locals en l’IVASPE contínua en el que serà la primera promoció de policies pilots de dron. El pas següent serà l’obtenció per part dels agents de la llicència d’operadors de dron, tràmit que es cursa davant de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. Complerts els requisits legals a l’efecte, la Policia Local establirà un operatiu de vigilància de manera conjunta amb la Guàrdia Civil, cos de seguretat que ostenta les competències en l’àmbit del terme rural.

L’Ajuntament de Xàtiva té previst convocar una sèrie de reunions amb els veïns de les diferents zones del disseminat i agrària per informar d’aquest dispositiu i dels condicionants legals de la seua aplicació, amb absolut respecte als drets dels ciutadans i a l’ordenament jurídic vigent .


En Castella: Bixquert y el término rural de Xàtiva seran vigilados con drones para evitar hurtos y actuar en emergencias

Esta mañana, la subsede de la Policía Local en Bixquert ha acogido la prueba de vuelo de los drones con los que se llevará a cabo las operaciones de vigilancia aérea para el control de robos, vertidos incontrolados de escombros, quemas sin permiso y prevención y actuación en caso de emergencias en entornos agrícolas y diseminados del término municipal de Xàtiva, como, por ejemplo, búsqueda y rescate de personas perdidas. Para la futura implementación de este programa de seguridad, el Ayuntamiento cuenta con el asesoramiento del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametria de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). En el acto ha estado presente la concejala de Seguridad Ciudadana, Mariola Sanchis, el intendente principal de la Policía Local, Antonio Collado, el capitan de la Guardia Civil, Antonio Carrillo y el profesor Israel Quintanilla, en representación de la UPV.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones realizadas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (IVASPE), que ha sido la primera agencia a nivel nacional que ha establecido un procedimiento de actuación de operación de aeronaves pilotadas por control remoto en situaciones de emergencia. De hecho, la agencia, en colaboración con la universidad, está formando en estos momentos a dos agentes de la Policía Local de Xàtiva como pilotos de drones para el desarrollo de las futuras operaciones de vigilancia.

De manera previa a la puesta en marcha de este dispositivo, la UPV llevará a cabo un estudio topográfico del término para determinar qué tipo de aparatos y de tecnología es la más adecuada para las labores de vigilancia que se pretende llevar a cabo. Por otro lado, la formación de los policías locales en el IVASPE continua en lo que será la primera promoción de policías pilotos de dron. El paso siguiente será la obtención por parte de los agentes de la licencia de operadores de dron, trámite que se cursa frente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cumplidos los requisitos legales al efecto, la Policía Local establecerá un operativo de vigilancia de manera conjunta con la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que ostenta las competencias en el ámbito del término rural.

El Ayuntamiento de Xàtiva tiene previsto convocar una serie de reuniones con los vecinos de las distintas zonas del diseminado y agraria para informar de este dispositivo y de los condicionantes legales de su aplicación, con absoluto respeto a los derechos de los ciudadanos y al ordenamiento jurídico vigente.

No hay comentarios

Dejar respuesta

18 − 4 =