Benestar Social Canals informa al usuaris de el Servei d’Ajuda a Domicili

El Servei d’Ajuda a Domicili de la dependència de Canals ha multiplicat per tres les ajudes per a 2019 respecte 2018 i s’ha convertit en un model a seguir en gestió d’aquest servei a nivell valencià.

Aquest servei professional de naturalesa preventiva i assistencial té com a objectiu recolzar l’autonomia individual o familiar amb atencions personalitzades i, en algunes ocasions, sumant tasques domèstiques, socials, sanitàries i educatives en el domicili per facilitar les activitats bàsiques de la vida diària i les atencions que poden necessitar.

En un primer moment, fins arribar al Servei d’Ajuda a Domicili, la persona ha de tindre reconegut el grau de dependència. Aleshores, des del servei municipal d’atenció a les persones dependents, es realitza un programa individual d’atenció (PIA) establint les prestacions, entre les quals es troba el Servei d’Ajuda a Domicili. Aquestes prestacions depenen dels graus de dependència que poden ser temporals o permanents i que venen estipulats per la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció.

En aquest sentit, trobem tres graus de dependència. En primer lloc, el grau I, de dependència moderada, la persona necessita ajuda per a realitzar diferents activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats de recolzament intermitent o limitat per a la seua autonomia personal. En el grau II, dependència severa, la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques dues o tres vegades al dia, però no requereix el recolzament permanent d’un cuidador. Per últim, el grau III, gran dependència, és per a les persones que necessiten ajuda per a realitzar diferents activitats bàsiques varies vegades al dia, i per la seua pèrdua total d’autonomia necessita el recolzament continu d’una altra persona.

En maig de 2018, el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canals va entrar a formar part de Projecte pilot d’implantació del Servei d’Ajuda a Domicili per a la dependència (SAD) prestat per les entitats locals per resolució normativa dins dels programes de convivència amb la quantitat de 25.583,26€.

Per a l’exercici 2019, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha concedit a l’ajuntament de Canals una subvenció per a la contractació de tres Auxiliars per al Servici d’Ajuda a Domicili destinat a la dependència amb un total de 75.000€ i finançat al 100%.

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 + catorce =