Avancen les obres per a la construcció del nou consultori de salut de la plaça de la Seu

L’alcalde i part de la corporació visiten les actuacions, que milloraran l’espai i l’accessibilitat al centre, i que està previst que estiguen llestes per a desembre

L’alcalde de Xàtiva ha visitat aquest matí les obres de reforma que estan efectuant-se en el consultori ubicat en l’Antic Hospital de Xàtiva. Junt amb ell han assistit també el regidor d’Obres Ignacio Reig, el regidor de Sanitat José Vicente Benavent i el regidor de Serveis Públics Ricardo Martínez així com l’arquitecte encarregat i els responsables de l’obra, que està efectuant l’empresa Imagina Design.

«Aquestes són unes obres molt importants per a la nostra ciutat perquè anem a duplicar l’espai del consultori de la Seu i millorar substancialment la seua accessibilitat, unes actuacions necessàries tenint en compte que la majoria d’usuaris són gent gran que viu al casc antic», ha manifestat el regidor d’Obres Ignacio Reig, qui ha indicat que «esperem que les obres, que compten amb un termini d’execució de cinc mesos, estiguen finalitzades durant el proper mes de desembre».

La inversió total d’aquesta reforma per al consultori mèdic de la plaça de la Seu, ubicat a l’Antic Hospital, és de 313.000 euros dels quals 100.000 seran aportats per la Generalitat Valenciana, sent la resta fons propis municipals emmarcats en el pla de reactivació social i econòmica «Reactivem Xàtiva» i prioritzant així les inversions en recursos sanitaris.

Pel que respecta a les actuacions, es milloraran notòriament les condicions d’accessibilitat al centre sanitari, ja que totes les consultes mèdiques estaran situades en la planta baixa permetent així l’accés a peu pla i eliminant escales i altres barreres arquitectòniques. El nou consultori s’instal·larà en l’ala nord de l’edifici i comptarà amb quatre consultes (dos de medicina i dos d’infermeria) amb capacitat suficient per a una taula d’atenció personal, llitera exploratòria i lavabo. A més a més, s’ocuparà l’actual zona de magatzem amb una superfície d’uns 160 metres quadrats.

El consultori de la Seu dóna servei a unes 4.000 persones, en una zona de la ciutat on viu un important sector poblacional d’avançada edat i amb problemes de mobilitat.


En Castellà:

Avanzan las obras para la construcción del nuevo consultorio de salud de la plaza de la Seo con una inversión de 313.000 euros

El alcalde y parte de la corporación visitan las actuaciones, que mejorarán el espacio y la accesibilidad al centro, y que está previsto que estén listes en diciembre

El alcalde de Xàtiva ha visitado esta mañana las obras de reforma que están efectuándose en el consultorio ubicado en el Antiguo Hospital de Xàtiva. Junto con él han asistido también el regidor de Obras Ignacio Reig, el regidor de Sanidad José Vicente Benavent y el regidor de Servicios Públicos Ricardo Martínez así como el arquitecto encargado y los responsables de la obra, que está efectuando la empresa Imagina Design.
«Estas son unas obras muy importantes para nuestra ciudad porque vamos a duplicar el espacio del consultorio de la Seo y mejorar sustancialmente su accesibilidad, unas actuaciones necesarias teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios son gente mayor que vive en el casco antiguo», ha manifestado el regidor de Obras Ignacio Reig, quien ha indicado que «esperamos que las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses, estén finalizadas durante el próximo mes de diciembre».
La inversión total de esta reforma para el consultorio médico de la plaza de la Seu, ubicado en el Antiguo Hospital, es de 313.000 euros de los cuales 100.000 serán aportados por la Generalitat Valenciana, siendo el resto medios propios municipales enmarcados en el plan de reactivación social y económica «Reactivem Xàtiva» y priorizando así las inversiones en recursos sanitarios.
Por lo que respecta a las actuaciones, se mejorarán notoriamente las condiciones de accesibilidad en el centro sanitario, puesto que todas las consultas médicas estarán situadas en la planta baja permitiendo así el acceso al mismo nivel y eliminando escalas y otras barreras arquitectónicas. El nuevo consultorio se instalará en el ala norte del edificio y contará con cuatro consultas (dos de medicina y dos de enfermería) con capacidad suficiente para una mesa de atención personal, litera exploratoria y lavabo. Además, se ocupará la actual zona de almacén con una superficie de unos 160 metros cuadrados.
El consultorio de la Seu da servicio a unas 4.000 personas, en una zona de la ciudad donde vive un importante sector poblacional de avanzada edad y con problemas de movilidad.

No hay comentarios

Dejar respuesta