Arranca el procés de participació ‘Decideix Xàtiva’

La Regidoria de Participació Ciutadana de Xàtiva ha elaborat una guia d’Instrucció de pressupostos participatius per a la seua regulació i per garantir el compliment de principis de democràcia participativa, vinculant i deliberativa.

La Instrucció arreplega diferents aspectes que ajudaran a iniciar el procés participatiu de Pressupostos on es destinarà el 25% d’inversions (250.000€) de l’actual Pressupost Municipal. Es constituix un Consell de Ciutat format per personal tècnic i representants dels diferents Consells Ciutadans municipals i entitats de veïns que hauran de debatre les propostes presentades per a ficar-les en comú, en relació amb altres programes i plans municipals, a més, de garantir la seua viabilitat tècnica. Serà aquest Consell qui decidirà quines propostes van a la Consulta Ciutadana que es celebrarà a la primera setmana d’Abril.

Per a Miquel Alcocel, Regidor de Participació Ciutadana, “el procés que ara iniciem volem que contemple diferents moments més enllà de la votació final, per la qual cosa generarem espais de trobada on la ciuitadania podrà propossar, debatre i conèixer la realitat i les necessitats de Xàtiva”.

La presentació de ‘Decideix Xàtiva’(és així com s’anomenarà el projecte participatiu) serà la primera setmana de Febrer i es desenvoluparà fins al mes d’Abril on es realitzarà la votació final que determinarà els projectes a executar per part de l’Ajuntament. Durant aquestos mesos s’organitzaran xerrades i tallers de Barri per a dónar a conèixer el procés, les seues fases i els diferents mecanismes de participació ciutadana.

No hay comentarios

Dejar respuesta