Agricultura preselecciona a Canals i l’Alcúdia de Crespins per ajudar a condicionar la Vàlvula

La Conselleria d’Agricultura preselecciona a Canals i l’Alcúdia de Crespins per a rebre la subvenció per condicionar el camí de la Vàlvula, pertanyent als dos termes.

L’ajuda s’emmarca dins de les subvencions destinades a les obres de condicionament de camins rurals proposades pels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

Es tracta del primer punt de partida del procediment, ja que la resolució definitiva es publicarà en dos mesos. Aquesta permetrà saber quin és el finançament que s’assignarà per a netejar i asfaltar el camí.

Des dels Ajuntaments de Canals i L’Alcúdia de Crespins es valora molt positivament aquesta preferència que la Conselleria ha donat per al camí de la Vàlvula ja que gran quantitat de veïns l’utilitzen cada dia.

Fons Cooperació Municipal

La Generalitat Valenciana ha iniciat el pagament dels 80.156 euros corresponents al 50% del Fons de Cooperació Municipal a l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins perquè d’esta manera «obtinga recursos suficients i necessaris per a fer front a les seues necessitats».

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins rebrà al voltant de 160.000 euros del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana per desenvolupar projectes locals aquest 2018. Ara la Generalitat pagarà un 50% de l’assignació total, a la que se sumarà el 50% restant aportat per la Diputació, ja que la Generalitat i la Diputació de València aporten la meitat del fons cadascuna.

Una vegada rebuda l’ajuda, el Consistori estudiarà qué projectes o actuacions són més importants i urgents per a la població.

No hay comentarios

Dejar respuesta