Adjudicada l’ampliació de voreres al carrer Carlos Sarthou de Xàtiva

Durant la Junta de Govern Local celebrada ahir, es va produir l’obertura d’ofertes prèvia a l’adjudicació del contracte menor per a l’ampliació de les voreres del cèntric carrer Carlos Sarthou i per a la reforma de la pista de patinatge de l’avinguda 9 d’octubre de Xàtiva. L’empresa adjudicatària ha resultat ser la xativina Powerful Construccions i Contractes, S.L. L’adjudicació de les obres s’ha produït per un import de 44.034,84 €. Es tracta d’una actuació del Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació de València.

El projecte de les obres preveu una ampliació de voreres en el tram de carrer que va des de l’avinguda República Argentina al carrer Gregorio Molina. Per aquestes voreres objecte d’actuació existeix un important trànsit de vianants, tant per a l’accés als comerços de la zona, com de pas cap a altres punts d’afluència com les estacions de tren i autobusos o la central de la Policia Local. Amb aquesta actuació es pretén millorar la seguretat viària, reduint l’ample de calçada a 4 metres, evitant així l’aparcament en doble fila.

L’altra zona d’actuació se situa en la zona d’expansió oest de la ciutat, al parc del 9 d’octubre. En aquest cas, es tracta d’aplicar un nou ferm polit de formigó a la pista de patinatge de la zona enjardinada, què es troba deteriorada en les seues juntes de dilatació, estant aquestes situades cada 5 metres, la qual cosa porta a una falta de planeitat en la major part de la pista. Atès que la pista es troba delimitada en el seu perímetre per una muret de bloc, es planteja la superposició d’un ferm convenientment polit i additivat amb fibres per a les retraccions i juntes de dilatació.

L’informe tècnic de les actuacions estima un termini d’execució de les obres de dues setmanes.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × tres =