Adjudicada la plaça vacant de docent a l’Escola de Persones Adultes de Canals

La Conselleria d’Educació ja ha publicat l’adjudicació referent a la vacant de docent que es necessitava cobrir a l’Escola de Persones Adultes de Canals. Aquesta plaça va quedar vacant al ser amortitzada per la Diputació de València, una vegada aquesta es va jubilar, seguint el criteri dels últims anys de retirar les competències que en Educació tenen assignades.

La nova adjudicació es tracta d’una gran notícia per a l’EPA i la regidoria d’Educació, ja que han sigut molt els obstacles que han hagut de superar per tal d’obtenir-la. Per part de Diputació es va decidir amortitzar la plaça docent, recaient en l’Ajuntament la responsabilitat de cobrir-la. No obstant això, els esforços que s’han realitzat perquè la Conselleria d’Educació assumira la vacant han sigut nombrosos, reunint-se diferents membres de l’Equip de Govern Local amb els responsables pertinents en múltiples ocasions.

Aquest precedent és totalment nou; fins ara no s’havia donat el cas que a un centre d’ensenyament municipal s’adjudicara una plaça de Conselleria, ja que l’organisme públic sols cobreix les necessitats docents dels seus propis centres. Per a resoldre la situació, el nou docent realitzarà la seua activitat laboral a l’EPA, però estarà adscrit a un centre de Conselleria de referència i es subsanarà així la reglamentació educativa vigent.

Per últim, i en paraules del responsable d’Educació i alcalde de Canals, Ricardo Requena, que ha sigut qui ha coordinat aquestes peticions que s’han arribat a estendre durant tot un any, apuntava que “cal recalcar la importància d’aquesta resolució ja que no solament resol una de les demandes que des de la regidoria hem estat duent a terme sinó que a més, dóna estabilitat a la plantilla de professors de l’EPA Canals i per tant, millorarà el servei didàctic i pedagògic que s’ofereix a la ciutadania matriculada”.

No hay comentarios

Dejar respuesta

quince + dieciocho =