Adjudicada la instal·lació d’un ascensor salva-escales a la Biblioteca Municipal de Xàtiva

Les millores en l’accessibilitat del complex de la Casa de Cultura superen els 100.000 euros

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva, celebrada durant el matí d’ahir dilluns, ha adjudicat a la mercantil Construmar Xàtiva, S.L. l’obra d’instal·lació d’un nou ascensor vertical salva-escales per millorar les condicions d’accessibilitat de l’entrada a la Biblioteca Municipal de Xàtiva que recau a l’Albereda Jaume I. L’actuació compta amb un pressupost de 29.517,64 euros i disposa d’un termini d’execució d’un mes des que comencen els treballs, que es preveu arranquen després de finalitzada la Fira d’Agost. Aquesta obra forma part del Pla Biennal d’Obres i Serveis de la Diputació de València (SOM).

Aquesta inversió en la millora de l’accessibilitat dels edificis públics se suma als 71.800 euros destinats al condicionament de la Casa de Cultura, complex de què també forma part la biblioteca, amb la qual cosa la xifra global d’inversió supera els 100.000 euros.

En aquest cas en concret, es projecta la substitució del sistema salva-escales monorail existent actualment per un elevador vertical elèctric, per tractar-se de la solució que aporta major nivell de seguretat, confort i autonomia als usuaris, a criteri dels tècnics municipals. La instal·lació d’aquest ascensor comportarà la demolició de part de l’escala d’accés per a alliberar espai per a la cabina de l’elevador. De resultes, l’amplària de l’escala actual quedarà reduïda a la meitat, ocupant l’altra part un ascensor que salvarà el desnivell entre l’Albereda i l’altre ascensor que dóna accés a la biblioteca.

L’objectiu de la intervenció és millorar les infraestructures municipals, dotant a la Biblioteca Municipal de Xàtiva de les instal·lacions adequades per a ser utilitzades per persones amb mobilitat reduïda, eliminant les barreres arquitectòniques existents. La passada setmana, el regidor d’Obres, Ignacio Reig, es va reunir amb diversos membres d’associacions ciutadanes amb una especial sensibilitat respecte a la necessitat d’adaptació dels edificis públics a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. El regidor els va informar de les actuacions previstes des de l’Ajuntament, entre elles la instal·lació d’un nou ascensor en el col·legi La Immaculada, ubicat al convent de Sant Onofre, edifici de titularitat municipal.


En Castellà:

Adjudicada la instalación de un ascensor salva-escaleras en la Biblioteca Municipal de Xàtiva

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva, celebrada durante la mañana de ayer lunes, ha adjudicado a la mercantil Construmar Xàtiva, S.L. la obra de instalación de un nuevo ascensor vertical salva-escaleras para mejorar las condiciones de accesibilidad de la entrada a la Biblioteca Municipal de Xàtiva que recae a la Alameda Jaime I. La actuación cuenta con un presupuesto de 29.517,64 euros y dispone de un plazo de ejecución de un mes desde que empiezan los trabajos, que se prevé que arrancarán después de finalizar la Feria d’Agost. Esta obra forma parte del Pla Bienal de Obras y Servicios de la Diputación de Valencia (SOM).

Esta inversión en la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos se suma a los 71.800 euros destinados al acondicionamiento de la Casa de Cultura, complejo de que también forma parte la biblioteca, con lo cual la cifra global de inversión supera los 100.000 euros.

En este caso en concreto, se proyecta la sustitución del sistema salva-escaleras monorailexistente actualmente por un elevador vertical eléctrico, para tratarse de la solución que aporta mayor nivel de seguridad, confort y autonomía a los usuarios, a criterio de los técnicos municipales. La instalación de este ascensor comportará la demolición de parte de la escalera de acceso para liberar espacio para la cabina del elevador. De resultas, la anchura de la escalera actual quedará reducida a la mitad, ocupando la otra parte un ascensor que salvará el desnivel entre la Alameda y el otro ascensor que da acceso a la biblioteca.

El objetivo de la intervención es mejorar las infraestructuras municipales, dotando en la Biblioteca Municipal de Xàtiva de las instalaciones adecuadas para ser utilizadas por personas con movilidad reducida, eliminando las barreras arquitectónicas existentes. La pasada semana, el regidor de Obras, Ignacio Reig, se reunió con varios miembros de asociaciones ciudadanas con una especial sensibilidad respecto a la necesidad de adaptación de los edificios públicos a la normativa vigente en materia de accesibilidad. El regidor los informó de las actuaciones previstas desde el Ayuntamiento, entre ellas la instalación de un nuevo ascensor en el colegio La Inmaculada, ubicado al convento de Sant Onofre, edificio de titularidad municipal.

No hay comentarios

Dejar respuesta