23 becaris de la Dipu faran pràctiques a Xàtiva

La regidora d’Educació en l’Ajuntament de Xàtiva, Amor Amorós, ha presentat el programa ‘La Dipu et Beca’ pel qual un total de 23 estudiants realitzaran pràctiques durant els mesos de juliol i agost en dependències municipals.

Amorós ha explicat que el termini per a presentar les sol·licituds s’ha perllongat fins el proper dia 12 de juny i que els interessats hauran d’inscriures de manera telemàtica a través de la web municipal. A més, a l’igual que l’any passat, els aspirants s’autobaremaran i després personal de l’Ajuntament comprovarà els mèrits que s’adjunten.

La regidora responsable ha comentat que, com a novetat, s’han modificat les carreres universitàries que es necessiten per a aspirar a una beca determinada. En aquest sentit ha explicat que «de cara al proper any el que volem és que hi haja una major diversificació de l’alumnat i poder diferenciar entre els que cursen FP i els que estudien un grau». Així mateix, Amorós ha comentat que «fins ara tenia més pes les necessitats dels departaments de l’Ajuntament però volem tendir a que tinga més importància la formació dels alumnes».

El dia 27 de juny està previst que es publiquen els llistats definitius amb els estudiants seleccionats per a que així puguen començar a treballar l’1 de juliol. Pel moment, ja s’han presentat al voltant de 40 aspirants.

Cal recordar que el sou que cobraran serà de 500 euros dels quals, un 80% l’aporta la Diputació i un 20% el Consistori.

Per altra banda, la responsable d’Educació ha aprofitat per a avançar que hi ha un altre programa de beques de la Diputació per a aquells estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a través d’un sistema de presentació de projectes. En aquest cas el termini de presentació serà fins el 31 d’octubre.


En Castellá:

La regidora de Educación en el Ayuntamiento de Xàtiva, Amor Amorós, ha presentado el programa ‘La Dipu te Beca’ por el cual un total de 23 estudiantes realizarán prácticas durante los meses de julio y agosto en dependencias municipales.

Amorós ha explicado que el plazo para presentar las solicitudes se ha prolongado hasta el próximo día 12 de junio y que los interesados tendrán que inscriures de manera telemática a través de la web municipal. Además, al igual que el año pasado, los aspirantes se autobaremaran y después personal del Ayuntamiento comprobará los méritos que se adjuntan.

La regidora responsable ha comentado que, como novedad, se han modificado las carreras universitarias que se necesitan para aspirar a una beca determinada. En este sentido ha explicado que «de cara al próximo año el que queremos es que haya una mayor diversificación del alumnado y poder diferenciar entre los que cursan FP y los que estudian un grado». Así mismo, Amorós ha comentado que «hasta ahora tenía más peso las necesidades de los departamentos del Ayuntamiento pero queremos que tenga más importancia la formación de los alumnos».

El día 27 de junio está previsto que se publican los listados definitivos con los estudiantes seleccionados para que así puedan empezar a trabajar el 1 de julio. Por el momento, ya se han presentado alrededor de 40 aspirantes.

Hay que recordar que el sueldo que cobrarán será de 500 euros de los cuales, un 80% lo aporta la Diputación y un 20% el Consistorio.

Por otro lado, la responsable de Educación ha aprovechado para avanzar que hay otro programa de becas de la Diputación para aquellos estudiantes que ya han finalizado sus estudios a través de un sistema de presentación de proyectos. En este caso el plazo de presentación será hasta el 31 de octubre.

No hay comentarios

Dejar respuesta