Xàtiva subvenciona una pel·lícula-documental sobre el Conseller Francesc Bosch i Morata

La Junta de Govern aprova la concessió d’una ajuda de 6.000 euros per al llargmetratge que s’estrenarà el proper 14 de desembre en València

La Junta de govern de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns la concessió d’una subvenció directa per a la postproducció d’una pel·lícula documental sobre el Conseller Francesc Bosch i Morata, figura cultural i política destacada de la II República al territori valencià i natural de Xàtiva, que compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura.

La subvenció, que serà de 6.000 euros, ha estat atorgada a l’empresa Endora Producciones encarregada de la filmació d’aquest llargmetratge que porta per títol «Bosch i Morata. Sempre els quatre», baix la direcció de Miquel Notari i Rafael Alborch, i que respon a raons de caràcter de recuperació de la memòria democràtica, imperatiu marcat per la Llei 14/2017 de 10 de novembre, de Memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

La pel·lícula-documental ha estat rodada a indrets com ara Xàtiva, lloc de naixement de Bosch i Morata, amb la participació del cronista oficial de Xàtiva Agustí Ventura; i també a Mèxic on es va exiliar en 1938 i on va morir dotze anys més tard. El documental es centra especialment en la història de la seua emigració a Amèrica, i s’estrenarà el proper 14 de desembre a la Filmoteca de València, reestrenant-se més tard a Xàtiva. La capital de la Costera té previst a més realitzar una exposició amb tot el material que s’ha emprat per a la realització del treball audiovisual.

Aquesta proposta ve donada per la importància històrica i cultural per a la ciutat de Xàtiva de la figura del metge, mestre i polític. Francesc Bosch i Morata va formar part del Comitè Executiu Popular de València quan esclatà la Guerra Civil Espanyola, on fou delegat de sanitat, i el 7 de gener de 1937 va ser nomenat conseller de Cultura, des d’on dugué a terme una important tasca per a la cultura i la llengua, impulsant definitivament la creació d’un Institut d’Estudis Valencians.

«Des de l’Ajuntament ens sembla convenient donar suport a aquesta producció que a més enllaça la vida del conseller amb la seua ciutat natal», ha remarcat la regidora de Memòria Històrica de Xàtiva, Raquel Caballero.


En Castellà:

Xàtiva subvenciona una película-documental sobre el Conseller Francesc Bosch i Morata

La Junta de Gobierno aprueba la concesión de una ayuda de 6.000 euros para el largometraje que se estrenará el próximo 14 de diciembre en València

La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado este lunes la concesión de una subvención directa para la postproducción de una película documental sobre el Conseller Francesc Bosch i Morata, figura cultural y política destacada de la II República en el territorio valenciano y natural de Xàtiva, que cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Cultura.


La subvención, que será de 6.000 euros, ha sido otorgada a la empresa Endora Producciones encargada de la filmación de este largometraje que lleva por título «Bosch i Morata. Siempre los cuatro», bajo la dirección de Miquel Notari y Rafael Alborch, y que responde a razones de carácter de recuperación de la memoria democrática, imperativo marcado por la Ley 14/2017 de 10 de noviembre, de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana.


La película-documental ha sido rodada en lugares como por ejemplo Xàtiva, lugar de nacimiento de Bosch i Morata, con la participación del cronista oficial de Xàtiva Agustí Ventura; y también en México donde se exilió en 1938 y donde murió doce años más tarde. El documental se centra especialmente en la historia de su emigración en América, y se estrenará el próximo 14 de diciembre a la Filmoteca de València, reestrenándose más tarde en Xàtiva. La capital de la Costera tiene previsto además realizar una exposición con todo el material que se ha empleado para la realización del trabajo audiovisual.


Esta propuesta viene dada por la importancia histórica y cultural para la ciudad de Xàtiva de la figura del médico, maestro y político. Francesc Bosch i Morata formó parte del Comité Ejecutivo Popular de Valencia cuando estalló la Guerra Civil Española, donde fue delegado de sanidad, y el 7 de enero de 1937 fue nombrado conseller de Cultura, desde donde llevó a cabo una importante tarea para la cultura y la lengua, impulsando definitivamente la creación de un Instituto de Estudios Valencianos.


«Desde el Ayuntamiento nos parece conveniente apoyar a esta producción que además enlaza la vida del conseller con su ciudad natal», ha remarcado la concejala de Memoria Histórica de Xàtiva, Raquel Caballero.

No hay comentarios

Dejar respuesta