Xàtiva reforçarà el cos de la Policia Local amb nous agents

L’Ajuntament de Xàtiva prepara una oferta pública d’ocupació per reforçar l’actual plantilla del cos de la Policia Local. L’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2018 contempla l’eixida de 7 places de policia, el que suposarà l’ampliació en dos agents de la present plantilla.

Concretament, d’aquestes 7 places, 2 són de nova creació. Els processos de jubilació de treballadors municipals que han tingut lloc al llarg del present exercici possibiliten la creació d’aquestes dues noves places de policia local.

D’altra banda, actualment existeixen 3 places cobertes en comissió de servei i una altra creada en 2015 i coberta per un interí. Sumades a les 2 de nova creació, fan un total de 6 places. D’aquestes sis places, 2 estaran reservades per mobilitat. Això vol dir que per a cobrir-les tindran prioritat agents que tenen plaça en cossos de Policia Local d’altres ciutats. Les quatre restants places seran lliures; és a dir, podrà optar qualsevol ciutadà que ho desitge.

Finalment, també eixirà a oferta pública d’ocupació la plaça d’intendent principal de la Policia Local de Xàtiva, ocupada provisionalment per Antonio Collado.


En Castellà:

La oferta de empleo público ordinaria para 2018 sacará a oposición 7 plazas de policía local

El Ayuntamiento de Xàtiva prepara una oferta pública de empleo para reforzar la actual plantilla del cuerpo de la Policía Local. La oferta de empleo público ordinaria para el año 2018 contempla la salida de 7 plazas de policía, lo que supondrá la ampliación en dos agentes de la presente plantilla.

Concretamente, de estas 7 plazas, 2 son de nueva creación. Los procesos de jubilación de trabajadores municipales que han tenido lugar a lo largo del presente ejercicio posibilitan la creación de estas dos nuevas plazas de policía local.

Por otro lado, actualmente existen 3 plazas cubiertas en comisión de servicio y otra creada en 2015 y cubierta por un interino. Sumadas a las 2 de nueva creación, hacen un total de 6 plazas. De estas seis plazas, 2 estarán reservadas para movilidad. Esto significa que para cubrirlas tendrán prioridad agentes que tienen plaza en cuerpos de Policía Local de otras ciudades. Las cuatro restantes plazas serán libres; es decir, podrá optar cualquier ciudadano que lo desee.

Finalmente, también saldrá a oferta pública de empleo la plaza de intendente principal de la Policía Local de Xàtiva, ocupada provisionalmente por Antonio Collado.

No hay comentarios

Dejar respuesta

veinte − diez =