Xàtiva presenta la programació oficial de la Fira d’Agost 2018

Es tornarà a la ubicació antiga a la zona del Reial de la Fira, entre l’edifici de Correus i el de l’Ajuntament de la ciutat e retirem les carpes del Reial.

Aquest divendres s’ha presentat a l’Ajuntament la programació oficial de la Fira d’Agost 2018, amb la presència de l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la Reina de la Fira Paula Valor i el coordinador de la Fira Toni Martínez.

presentacio-progamacio-fira-diaridigital.es-4L’acte ha servit per confirmar la consolidació dels canvis respecte a l’estructura que es va determinar en la darrera edició de la Fira. «Vam fer un gran esforç per tractar de sectoritzar i millorar la seguretat. La gran majoria dels canvis van ser celebrats i per tant s’han mantingut» ha explicat Cerdà, qui també ha certificat que es tornarà a la ubicació antiga a la zona del Reial de la Fira, entre l’edifici de Correus i el de l’Ajuntament de la ciutat: «retirem les carpes del Reial, i l’estructura que hi haurà serà la que estàvem acostumats a veure abans de l’any passat».

L’alcalde de Xàtiva també ha destacat l’increment de les zones del recinte firal, que en aquest any 2018 comptarà amb un espai dedicat al comerç local, que feia anys que no tenia presència durant aquests dies d’agost i que tindrà una ubicació reservada al carrer i Plaça Sant Francesc on es podran trobar més d’una vintena de carpes de comerços locals. En aquesta línia també s’afegeixen alguns negocis hostalers locals, que es podran trobar a la Glorieta José Espejo.

Com ja es va confirmar fa uns dies, una altra novetat d’aquesta edició de la Fira d’Agost serà l’espai Multimèdia, destinat a la gent més jove, on es celebraran competicions de videojocs i que estarà ubicat a la zona de la Plaça Espanya.

presentacio-progamacio-fira-diaridigital.es-5L’alcalde de Xàtiva també ha fet referència a la primera ordenança reguladora de la Fira del Bestiar, que millorarà la salubritat i la seguretat dels animals. «Amb aquesta Fira es va iniciar tot. Portem celebrant-la des de 1250 i encara no tenia cap normativa sobre la seua celebració. Amb ella consolidem i potenciem aquest espai. Hi haurà una reestructuració per a esmenar els problemes d’accés que van ocórrer el passat any, amb un espai per a tir i arrossegament, un altre per a la compra-venda d’animals i un altre per a la doma. Era una cosa que ens reclamaven també des de Conselleria», ha explicat Cerdà.

Altra novetat té a veure amb els patrocinadors. Històricament les empreses locals han patrocinat la Fira, però fins ara no tenia un encaix legal. «Des d’aquest any anem a fer-ho d’una manera administrativament correcta, amb contractes de patrocini. Aquest any superarem els 60.000 euros de patrocinis d’empreses locals per a la Fira d’Agost de la nostra ciutat, la major part en espècie, fent-se càrrec d’aspectes com les mascletades o els castells, i altres gràcies a un espai que els hem reservat en els diferents espais escènics», ha comentat l’alcalde de Xàtiva.

També s’ha actualitzat la pàgina web firaxativa.com, on es pot trobar des d’aquest moment tota la informació sobre les activitats que es van a desenvolupar.

Uns espais consolidats

presentacio-progamacio-fira-diaridigital.es-3L’espai escènic principal, que és el camp de la Murta, albergarà el primer dia l’espectacle d’inauguració: «Vuelos» i «musa Lunas», una obra combinada de dansa i dansa aèria que estarà relacionada amb la ciutat. Ja el dia 15 serà el concert gratuït de David Bustamante i el 16 es realitzarà el sopar dels jubilats, amb la incorporació de l’actuació d’Emilio Solo en homenatge a Bruno Lomas. «Són els propis jubilats els que ens demanarem que férem eixe espectacle eixe dia, pel que dividirem la nit en dues parts la primera d’accés restringit per als jubilats, i la segona de portes obertes per a poder gaudir del concert» ha explicat Cerdà. El dia 17 serà el concert jove amb Els Catarres, Xavi Sarrià i Green Valley, i el dia 18 tindrà lloc el concert «I love 80» amb Cómplices, Los Rebeldes i Olé Olé. El dia 19 al Camp Murta es realitzarà un concert líric anomenat «Una Fira de Sarsuela» a càrrec de la Societat Musical La Primitiva Setabense, i el dia 20 serà l’espectacle de cloenda amb Queen Simphonic.

També es mantenen la resta d’espais habituals. La Plaça de la Seu assolirà el Teatre amb el plat fort del dia 15 i la presentació del disc de Botifarra, i l’espai de la Glorieta estarà centrat en artistes locals. A més a més es continua amb l’activitat infantil a la Plaça del Mercat i el Festival Al Ras en el Jardí de la Pau per als més joves, combinant nits de Djs amb concerts de grups locals.

«Al Reial de la Fira la programació compta amb les associacions i col·lectius xativins, que ofereixen diferents tipus d’exhibicions. En tots els espais s’ha optat per recolzar els grups locals, amb segell socarrat, que després va acompanyat per caps de cartell, i amb el teatre per a adults de la Plaça de la Seu s’ha optat per un format més simpàtic, destacant la comèdia. Al Mercat es pensa més en muntatges de carrer amb estil circense i a la Glorieta José Espejo actuaran associacions i artistes en clau local com monologuistes de Xàtiva o teatre faller» ha declarat el coordinador de la Fira, Toni Martínez.

També continuarà com l’any passat la zona de menjar habilitada per a les comissions falleres al jardí del Bes, afegint-se una més a les que hi havia en 2017, i la de les atraccions fireres, amb la novetat de que totes presentaran el mateix tipus de música i es controlaran els horaris i el volum, tractant de solucionar les queixes de la darrera Fira.

Com ve sent habitual, en els dies previs es duen a terme una sèrie d’activitats i competicions esportives com el 40º Circuit Internacional de Tenis Orysol (del 30 de juliol al 5 d’agost), la XII Concentració Motera organitzada per la Falla Ferroviària o el Campionat de Truc de la Falla Tetuan (5 i 12 d’agost) o el XXXVI Trofeu de Tir Olímpic (12 d’agost). També hi ha programades altres cites musicals com el 48º Festival de Bandes de Música (31 juliol) o el Concert de Piano a Sant Feliu (1 d’agost).

L’alcalde Roger Cerdà també ha volgut agrair la participació de grups i col·lectius locals «ja que sense ells no podríem dur a terme el més d’un centenar d’actes que es desenvolupen en la Fira. Aquesta és la festa gran de la nostra ciutat, i tractem de que tothom tinga sempre alguna cosa que fer durant aquests dies».

El darrer any passaren més de 200.000 persones per la Fira de Xàtiva i des de l’Ajuntament apunten a igualar o superar aquesta xifra en l’edició d’aquest any.


En Castella:presentacio-progamacio-fira-diaridigital.es-5

Este viernes se ha presentado en el Ayuntamiento la programación oficial de la Fira d’Agost 2018, con la presencia del alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la Reina de la Fira Paula Valor y el coordinador de la Fira Toni Martínez.

El acto ha servido para confirmar la consolidación de los cambios respecto a la estructura que se determinó en la última edición de la Feria. «Hicimos un gran esfuerzo para tratar de sectorizar y mejorar la seguridad. La gran mayoría de los cambios fueron celebrados y por lo tanto se han mantenido» ha explicado Cerdà, quien también ha certificado que se volverá a la ubicación antigua en la zona del Real de la Feria, entre el edificio de Correos y el de la Ayuntamiento de la ciudad: «retiramos las carpas del Real, y la estructura que habrá será la que estábamos acostumbrados a ver antes del año pasado».

El alcalde de Xàtiva también ha destacado el incremento de las zonas del recinto ferial, que en este año 2018 contará con un espacio dedicado al comercio local, que hacía años que no tenía presencia durante estos días de agosto y que tendrá una ubicación reservada a la calle y Plaça Sant Francesc donde se podrán encontrar más de una veintena de carpas de comercios locales. En esta línea también se añaden algunos negocios hosteleros locales, que se podrán encontrar en la Glorieta José Espejo.

Como ya se confirmó hace unos días, otra novedad de esta edición de la Fira d’Agost será el espacio Multimedia, destinado a la gente más joven, donde se celebrarán competiciones de videojuegos y que estará ubicado en la zona de la plaza España.

El alcalde de Xàtiva también ha hecho referencia a la primera ordenanza reguladora de la Fira del Bestiar que mejorará la salubridad y la seguridad de los animales. «Con esta Feria se inició todo. Llevamos celebrándola desde 1250 y todavía no tenía ninguna normativa sobre su celebración. Con ella consolidamos y potenciamos este espacio. Habrá una reestructuración para subsanar los problemas de acceso que ocurrieron el pasado año, con un espacio para tiro y arrastre, otro para la compra-venta de animales y otro para la doma. Era algo que nos reclamaban también desde Conselleria », explicó Cerdà.

Otra novedad tiene que ver con los patrocinadores. Históricamente las empresas locales han patrocinado la Fira, pero hasta ahora no tenía un encaje legal. «Desde este año vamos a hacerlo de una manera administrativamente correcta, con contratos de patrocinio. Este año superaremos los 60.000 euros de patrocinios de empresas locales para la Fira d’Agost de nuestra ciudad, la mayor parte en especie, haciéndose cargo de aspectos como las mascletadas o los castillos, y otros gracias a un espacio que les hemos reservado en los diferentes espacios escénicos», comentó el alcalde de Xàtiva.

También se ha actualizado la página web firaxativa.com, donde se puede encontrar desde ese momento toda la información sobre las actividades que se van a desarrollar.

Unos espacios consolidados

El espacio escénico principal, que es el campo de la Murta, albergará el primer día del espectáculo de inauguración: «Vuelos» y «Musa Lunas», una obra combinada de danza y danza aérea que estará relacionada con la ciudad. Ya el día 15 será el concierto gratuito de David Bustamante y el 16 se realizará la cena de los jubilados, con la incorporación de la actuación de Emilio Solo en homenaje a Bruno Lomas. «Son los propios jubilados los que nos pidieron que hicimos ese espectáculo ese día, por lo que dividiremos la noche en dos partes la primera de acceso restringido para los jubilados, y la segunda de puertas abiertas para poder disfrutar del concierto» explicó Cerdà . El día 17 será el concierto joven con Els Catarres, Xavi Sarrià y Green Valley, y el día 18 tendrá lugar el concierto «I love 80» con Cómplices, Los Rebeldes y Olé Olé. El día 19 en el Camp Murta se realizará un concierto lírico llamado «Una Feria de Zarzuela» a cargo de la Sociedad Musical La Primitiva Setabense, y el día 20 será el espectáculo de clausura con Queen Simphonic.

También se mantienen el resto de espacios habituales. La Plaça de la Seu albegará el Teatro con el plato fuerte del día 15 y la presentación del disco de Botifarra, y el espacio de la Glorieta estará centrado en artistas locales. Además se continúa con la actividad infantil en la Plaça del Mercat y el Festival Al Ras en el Jardín de la Paz para los más jóvenes, combinando noches de Djs con conciertos de grupos locales.

«En el Real de la Feria la programación cuenta con las asociaciones y colectivos setabenses, que ofrecen diferentes tipos de exhibiciones. En todos los espacios se ha optado por apoyar a los grupos locales, con sello socarrat, acompañados por cabezas de cartel, y con el teatro para adultos de la Plaza de la Seu se ha optado por un formato más simpático, destacando la comedia. En el Mercat se piensa más en montajes de calle con estilo circense y la Glorieta José Espejo actuarán asociaciones y artistas en clave local como monologuistas de Xàtiva o teatro fallero» ha declarado el coordinador de la Feria, Toni Martínez.

También continuará como el año pasado la zona de comida habilitada para las comisiones falleras en el jardín del Beso, añadiéndose una más a las que había en 2017, y la de las atracciones feriantes, con la novedad de que todas presentarán el mismo tipo de música y se controlarán los horarios y el volumen, tratando de solucionar las quejas de la última Feria.

Como viene siendo habitual, en los días previos se llevan a cabo una serie de actividades y competiciones deportivas como el 40º Circuito Internacional de Tenis ORYSOL (del 30 de julio al 5 de agosto), la XII Concentración Motera organizada por la Falla Ferroviaria o el Campeonato de Truc de la Falla Tetuán (5 y 12 de agosto) o el XXXVI Trofeo de Tiro Olímpico (12 de agosto). También hay programadas otras citas musicales como el 48º Festival de Bandas de Música (31 de julio) o el Concierto de Piano en Sant Feliu (1 de agosto).

El alcalde Roger Cerdà también ha querido agradecer la participación de grupos y colectivos locales «ya que sin ellos no podríamos llevar a cabo el más de un centenar de actos que se desarrollan en la Feria. Esta es la fiesta grande de nuestra ciudad, y tratamos de que todo el mundo tenga siempre algo que hacer durante estos días».

El último año pasaron más de 200.000 personas por la Fira de Xàtiva y desde el Ayuntamiento apuntan a igualar o superar esta cifra en la edición de este año.

 

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × cinco =