Xàtiva porta a plenari la incorporació de vora 5,7 milions d’euros de romanent per a reforçar partides d’inversió

El capítol d’inversions incorpora 1,03 milions d’inversions per a un total de 19 actuacions i es destinaran vora 1,5 milions per a la reducció del deute públic

L’Ajuntament de Xàtiva portarà al plenari municipal d’aquest dissabte una modificació pressupostària per tal d’incorporar en aquest 2022 un total de 5,66 milions d’euros de romanent de tresoreria de lliure disposició per a despeses generals, amb els quals es podran reforçar partides econòmiques d’inversió i de despesa corrent per a la realització d’activitats a la ciutat tant ja existents com de nous projectes que no comptaven encara amb consignació.

«Hem tancat l’exercici 2021 amb uns ingressos de 35,1 milions d’euros, front als ingressos de 2020 que van ser de 29,3 milions, generant una liquidació positiva de 6,2 milions d’euros al tancament de l’exercici. Este resultat pressupostari positiu s’incorpora, fins als 5,7 milions d’euros, a l’exercici corrent 2022 per continuar amb el Pla Director d’Inversions 2021-2023», ha manifestat el regidor d’Hisenda Ignacio Reig.

Pel que fa al capítol 6 d’inversions, s’incorporaran un total de 1,03 milions d’euros per a un total de 19 actuacions. Destaquen els 350.000 euros que es destinaran al desdoblament del pavelló Esportiu al Francisco Ballester, mentre que altres 150.000 aniran a parar al canvi de gespa del camp de futbol Paquito Coloma. També s’invertiran 70.000 euros en parcs infantils i equipament per a gent gran, 120.000 euros per a intervencions en habitatges amb ordres d’execució i expropiacions, 61.451 euros per a la reforma de la Glorieta José Espejo, 48.492 euros per a la reforma de la piscina d’Annauir, 43.632 euros per al tram urbà de la Via Verda o 40.000 euros per al condicionament de dependències públiques. Altres inversions aniran a parar al Pla de reforma integral de la xarxa 1 d’aigua potable (46.000 euros), l’aparcament de l’Hospital Lluís Alcanyís (30.000 euros), actuacions de reparació i altres obres (39.668,5 euros), inversions a la Casa de la Llum i la Cova Negra (20.469 euros) i al Pla Urbà d’Actuació Municipal (10.890 euros).

D’altra banda, 2,08 milions d’euros s’incorporaran com a suplement de crèdit de despeses corrents d’àrees com ara Gran Teatre (30.916 euros per a maquinària, instal·lacions i programació), Cultura i Patrimoni (55.000 euros), Joventut (100.000 euros per al Pla d’Ocupació Jove-Pla Millenial 2021-2025), Turisme (275.000 euros per a estudis, treballs tècnics i activitats de promoció), Fira i Festes (280.000 euros), Promoció Econòmica (50.000 euros per al foment de l’activitat industrial), Vies Públiques (345.000 euros), Edificis Públics (327.000 euros per a neteja, energia elèctrica i control extern de contractes), Cicle Hidràulic (64.000 euros), Sanitat (58.500 euros per a partides de Covid-19 i altres estudis tècnics) o Parcs i Jardins (106.000 euros per a manteniment integral de l’arbrat, ornat i mobiliari urbà), entre d’altres. També s’incorporaran 500.000 euros al departament de Benestar Social per al Pla d’Ocupació Local, així com també es destinaran vora 1,5 milions d’euros per a la reducció del deute públic.

Pel que fa a modificació de pressupost per crèdit extraordinari, s’incorporaran 464.185 euros que es destinaran al contracte de servei del bus urbà (50.000 euros), al Pla d’Ocupació Jove (89.500 euros), a la inversió en polígons industrials (200.000 euros), a la reparació del Dipòsit de Sant Josep (94.789 euros) i a la rehabilitació d’habitatges dins del programa ARRU (829.896,16 euros).

«És evident que l’esforç de millora del finançament dels ajuntaments i la delegació de competències i recursos econòmics d’altres administracions ha generat un fluxe econòmic cap als ajuntaments», ha indicat Ignacio Reig, qui recordat que «el repte continua estant en la gestió diària d’aquests recursos, en la materialització de les inversions, en la contractació de joves i majors de 50 anys des de les desenes de programes disponibles, i en definitiva posar tots els recursos disponibles per ajudar en la mesura de les possibilitats a la reactivació econòmica de la ciutat i a la reducció de la taxa d’atur».

No hay comentarios

Dejar respuesta