Xàtiva obri una bossa d’interins per a cobrir les places necessàries en la Policia Local

El Butlletí Oficial de la Província ha publicat aquest dilluns l’anunci de l’Ajuntament de Xàtiva en el qual manifesta que té la necessitat de constituir una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball d’agent de Policia Local, aprovada mitjançant Resolució d’Alcaldia el 22 de desembre. El text íntegre de les bases, requisits, sol·licituds i el tràmit específic s’ha publicat en el tauló electrònic de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds, és de cinc dies hàbils computats a partir de l’endemà a la publicació d’aquest extracte de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

No hay comentarios

Dejar respuesta

quince + doce =