Xàtiva obri la preinscripció per a l’escoleta matinera del curs 2023-24

Es tracta d’un servei gratuït de conciliació familiar, personal i laboral prestat per l’Ajuntament

Xàtiva, 20 de juliol de 2023.- Des de hui dijous 20 de juliol i fins el 7 de setembre, està obert el termini de preinscripció a l’escoleta matinera corresponsables que organitza l’Ajuntament de Xàtiva. Es tracta d’un servei d’atenció per a menors per tal de que les famílies puguen compatibilitzar la vida personal i laboral amb la cura dels seus fills i filles. Les preinscripcions es duran a terme a la Casa de les Dones en horari de 9 a 14 hores o a través del correu electrònic casadelesdones@xativa.es, excepte situacions sobrevingudes que es podran tramitar en el moment. El servei d’escoleta matinera de l’Ajuntament de Xàtiva és gratuït.

L’escoleta matinera funcionarà durant el curs escolar 2023-2024 en l’horari de 7:30 a 9 hores al mateix centre educatiu públic en el qual estiga matriculat l’alumnat. El servei es presta els dies lectius i no vacacionals dins d’aquest període.

Poden accedir a aquest servei les famílies empadronades al municipi de Xàtiva, amb fills i filles amb matrícula als centres públics d’infantil i primària de la ciutat que tinguen necessitats de conciliació per motius de treball, assistència a programes formatius, desenvolupament d’accions de cerca d’ocupació, situacions excepcionals sobrevingudes o situacions de vulnerabilitat detectades i comunicades pels serveis socials.

Per tal de formalitzar la preinscripció, cal emplenar un formulari que es pot sol·licitar a la Casa de les Dones, a través del correu casadelesdones@xativa.es o al centre escolar. A més, s’ha de presentar fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del SIP o assegurança semblant del/la menor, fotocòpia del carnet monoparental, si és procedent; fotocòpia de sentència de separació o divorci, si és procedent; contracte de treball de les persones progenitores, certificat o justificant de realització de formació o altra documentació que acredite la situació de necessitat del servei.

Les famílies admeses seran notificades telefònicament o a través de correu electrònic. Una vegada acceptada la sol·licitud i iniciada l’activitat, la no assistència durant dos setmanes consecutives per motius no justificats farà que la persona participant siga donada de baixa automàticament.

Aquest servei es presta en el marc del Pla Corresponsables impulsat pel Ministeri d’Igualtat a través de la Secretaria de l’Estat d’Igualtat i contra la violència de gènere com a nova política pública per a iniciar el camí cap a la garantia de les cures com un dret des de l’òptica de la igualtat entre dones i homes, a l’empara de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, des d’un enfocament de garantia de Drets Universals, al marge de les condicions laborals de les persones beneficiàries, així com de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios

Dejar respuesta