Xàtiva millorarà el Polígon B gràcies a una subvenció de l’IVACE de 257.000 euros

L’Ajuntament de Xàtiva rebrà una subvenció de 257.110 euros per part de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), que es destinarà fonamentalment a la renovació i millora d’infraestructures ja existents al Polígon B de la ciutat en referència a l’enllumenat públic, asfaltat, voreres i conduccions d’aigua potable.

El Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball Rafa Climent ja va anunciar el passat mes de febrer en una visita a Xàtiva que l’IVACE anava a subvencionar millores als polígons industrials de la Costera, amb un import total que ascendeix finalment a 2,2 milions d’euros.

El polígon industrial B de Xàtiva, amb una superfície de 180.690 m2, compta amb un servei d’enllumenat deficient i amb una gran quantitat d’averies respecte a l’aigua potable, que es produeixen com a conseqüència de la superficialitat de la xarxa i la mala qualitat dels materials emprats en l’execució. A més a més, aquest espai també compta amb un paviment deteriorat i s’espera que quan estiga operativa la glorieta junt al camp de futbol Paquito Coloma, el tràfic de vehicles augmente de manera considerable.

L’actuació aprovada permetrà substituir les lluminàries actuals per unes noves amb tecnologia led regulable a més de la millora del caudal, pressió rendiment de la xarxa d’aigua potable, dotant-la de boques d’incendi equipades, i també servirà per finançar els treballs de millora de pintura i senyalització del polígon, sobrelevar els passos per a vianants per motius de seguretat i habilitar una gran zona d’aparcament.

El cost total d’aquestes millores ascendeix a quasi 360.500 euros, pel que l’Ajuntament de Xàtiva aportarà els 107.000 restants de fons propis per poder escometre la totalitat de l’operació.


En Catellá:
Xàtiva mejorará el Polígono B gracias a una subvención del IVACE de 257.000 euros

El Ayuntamiento de Xàtiva recibirá una subvención de 257.110 euros por parte del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), que se destinará fundamentalmente a la renovación y mejora de infraestructuras ya existentes en el Polígono B de la ciudad en referencia al alumbrado público, asfaltado, aceras y conducciones de aigua potable.

El Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos Comercio y Trabajo Rafa Climent ya anunció el pasado mes de febrero en una visita a Xàtiva que el IVACE iba a subvencionar mejoras en los polígonos industriales de la Costera, con un importe total que asciende finalmente a 2,2 millones de euros.

El polígono industrial B de Xàtiva, con una superficie de 180.690 m2, cuenta con un servicio de alumbrado deficiente y con una gran cantidad de averías respecto al agua potable, que se producen como consecuencia de la superficialidad de la red y la mala calidad de los materiales empleados en la ejecución. Además, este espacio también cuenta con un pavimento deteriorado y se espera que cuando esté operativa la glorieta junto al campo de fútbol Paquito Coloma, el tráfico de vehículos aumente de manera considerable.

La actuación aprobada permitirá sustituir las luminarias actuales por unas nuevas con tecnología led regulable además de la mejora del caudal, presión y rendimiento de la red de agua potable, dotándola de bocas de incendio equipadas, y también servirá para financiar los trabajos de mejora de pintura y señalización del polígono, sobreelevar los pasos para peatones por motivos de seguridad y habilitar una gran zona de aparcamiento.

El coste total de estas mejoras asciende a casi 360.500 euros, por lo que el Ayuntamiento de Xàtiva aportará los 107.000 restantes de fondos propios para poder acometer la totalidad de la operación.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecinueve + cuatro =