Xàtiva inicia el proceso para elegir los alcaldes pedáneos

Diumenge s’inicien a Annauir els processos participatius d’elecció d’alcaldes a les pedanies de Xàtiva. El cap de setmana següent es votarà a la Torre d’en Lloris i Sorió

El procés d’elecció d’alcalde o alcaldessa pedània de Bixquert arrancarà a setembre

Aquest diumenge arranquen els processos participatius d’elecció dels alcaldes o alcaldesses pedanis, amb la convocatòria a la localitat d’Annauir. Tant aquest poble, com ara Torre d’en Lloris i Sorió necessiten alcalde o alcaldessa i es fonamental la participació ciutadana, tant per a la presentació de candidatures com per a la pròpia elecció del càrrec. El procés d’elecció d’alcalde pedani de Bixquert començarà a preparar-se en setembre, donat que aquest procés té una major complexitat degut al seu major nombre de propietaris i habitants i a les característiques pròpies de la zona de disseminat.

IMG_8212Com diu Ricardo Martínez, regidor de Pedanies de l’Ajuntament de Xàtiva: «d’aquesta manera s’aconsegueix que la ciutadania se senta partícip de tot el procés, involucrant així a totes i tots els habitants amb un mètode transparent i participatiu tenint en compte que ha de ser un procés senzill i ampli». Cal recordar que l’elecció d’alcalde pedani és una prerrogativa de l’alcalde del municipi. Tanmateix, a l’inici de l’anterior mandat, l’Ajuntament de Xàtiva va decidir impulsar un procediment participatiu i democràtic per a les eleccions d’alcaldes i alcaldesses pedanis mitjançant un sistema de consulta popular.

Les votacions començaran a Annauir, el proper diumenge 21 de juliol, d’11 a 13 hores a la Llar Social. En el cas de Sorió, la votació serà en la Casa del Poble, el diumenge 28 de juliol, de 19 a 20.30 hores. Finalment, en el cas de la Torre d’en Lloris, la votació serà en la Llar Social, el diumenge 28 de juliol de 18 a 20 hores.

A les consultes previstes per al present mandat, podran votar totes aquelles persones majors de 16 anys que tinguen al seu nom un domicili en les pedanies o residisquen en aquestes localitats. Els familiars directes dels propietaris, com ara pares, parella, fills i néts també tenen dret a votar. El vot és secret. Per a formalitzar la votació, s’anotara el nom de les persones per d’evitar votacions duplicades. Finalitzat el recompte i comprovades les actes, aquesta informació es destruirà de manera immediata.

Per altra banda, la presentació de candidatures per ser alcalde o alcaldessa d’una d’aquestes pedanies es pot fer mitjançant el correu participacio@ayto-xativa.es fins al 18 de juliol. Per a ser candidat s’han de complir els mateixos requisits que per a votar, llevat que, en aquest cas, s’ha de tenir majoria d’edat. En cas de que sols es presente una única candidatura, la votació quedarà anul·lada, sent triat o triada directament l’alcalde o alcaldessa corresponent. El president i secretari de la mesa seran designats per l’Ajuntament i també en formaran part un representant de cadascuna de les candidatures presentades, en qualitat de vocal. L’Ajuntament de Xàtiva facilitarà tot el material necessari per a les votacions.

Foto portada año 2015

No hay comentarios

Dejar respuesta