Xàtiva fa una enquesta ciutadana per elaborar plans contra la violència de gènere i d’igualtat

Amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat lliure de violència masclista, l’Ajuntament de Xàtiva posa en marxa una enquesta ciutadana adreçada als seus veins per tal de coneìxer el grau de creences i estereotips, la percepció sobre la violència masclista i el grau de coneixement dels recursos dels què disposa la ciutadania, per tal de poder gestionar amb una major eficiència els recursos que es destinen a la seua prevenció, sensibilització, intervenció i seguiment. Els resultats d’aquesta enquesta, a més, serviran de diagnóstic per poder encetar l’elaboració del II Pla Municipal d’actuació integral contra la violència de gènere així com per al II Pla Municipal d’Igualtat d’homes i dones de Xàtiva.

L’enquesta es podrà omplir de manera online i en diferents plataformes com ordinador, telèfon mòbil, tablet, etc, mitjançant la captura del codi QR, accedint directament a l’enllaç publicat en la web de l’Ajuntament, o de manera presencial a l’ajuntament amb la possibilitat de comptar amb el suport de persones assistents, per què qualsevol veí o veïna de Xàtiva tinga la mateixa possibilitat de participar.

Cartell-Enquesta-Cast-29-juliol


En Castellá:

Con el objetivo de conseguir una ciudad libre de violencia machista, el Ayuntamiento de Xàtiva pone en marcha una encuesta ciudadana dirigida a sus veins para coneìxer el grado de creencias y estereotipos, la percepción sobre la violencia machista y el grado de conocimiento de los recursos de los qué dispone la ciudadanía, para poder gestionar con una mayor eficiencia los recursos que se destinan a su prevención, sensibilización, intervención y seguimiento. Los resultados de esta encuesta, además, servirán de diagnóstic para poder comenzar la elaboración del II Plan Municipal de actuación integral contra la violencia de género así como para el II Plan Municipal de Igualdad de hombres y mujeres de Xàtiva.

La encuesta se podrá llenar de manera online y en diferentes plataformas como ordenador, teléfono móvil, tablet, etc, mediante la captura del código QR, accediendo directamente al enlace publicado en la web del Ayuntamiento, o de manera presencial al ayuntamiento con la posibilidad de contar con el apoyo de personas asistentes, por qué cualquier vecino o vecina de Xàtiva tenga la misma posibilidad de participar.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × 5 =