Xàtiva estrena una plataforma de pagament a la seua web per als tributs municipals

Des de hui, els tributs i taxes municipals de Xàtiva es poden pagar des del web de l’Ajuntament, entrant des de la pàgina d’inici i prement en l’apartat Autoliquidacions o, directament, introduint la url https://applicationhome.es/autoliquidaciones_xativa/portada. La mesura suposa un avanç important en la implantació de l’administració electrònica en l’Ajuntament de Xàtiva.

pago-impuestos-municipales-xativaL’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa del cementeri, els casaments al castell, certificats, llicències, guals, l’aigua i la majoria dels tributs i taxes municipals es poden pagar des de hui amb aquest nou servei municipal, que s’implanta en una primera fase i que està previst que incloga tots els tributs i taxes que emet l’Ajuntament a curt termini. Simplement, cal omplir els models d’autoliquidació mitjançant el formulari online del tribut corresponent. Una vegada omplert el formulari, es podrà realitzar el pagament a través de la passarel·la electrònica de pagaments, mitjançant targeta de crèdit. També hi ha l’opció tradicional d’imprimir el formulari i acudir a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores per a realitzar el pagament.

L’autoliquidació serà objecte de comprovació per part dels serveis corresponents de l’Ajuntament, podent donar lloc a una regularització de la mateixa en el cas que siga incorrecta. En cas de recórrer a la impressió del formulari, cal complir dos requisits. D’una banda, cal tenir instal·lat a l’ordinador el programa Adobe Acrobat Reader, ja que el model d’autoliquidació s’imprimeix en format PDF. No obstant això, la plataforma ofereix un enllaç a la descàrrega d’aquest programa. I d’altra banda, per poder accedir a la impressió de l’autoliquidació, l’ordinador hauria de tenir habilitades les finestres emergents al seu navegador.

Aquesta plataforma de pagament es desenvolupa en el marc de les ordenances municipals relatives a l’administració electrònica i les de caràcter fiscal, que regulen la realització dels tràmits i procediments administratius incorporats per a la seua tramitació electrònica i el pagament de tributs municipals. Per la seua banda, la legislació vigent estableix, en diferents normatives, una sèrie d’obligacions de les administracions públiques per tal de garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les mateixes.


En Castellà:

pago-impuestos-municipales

Xàtiva estrena una plataforma de pago en su web para los tributos municipales

La medida supone un claro avance en la administración electrónica del Ayuntamiento

Desde hoy, los tributos y tasas municipales de Xàtiva se pueden pagar desde la web del Ayuntamiento, entrando desde la página de inicio y pulsando en el apartado Autoliquidaciones o, directamente, introduciendo la url https://applicationhome.es/autoliquidaciones_xativa/portada. La medida supone un avance importante en la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Xàtiva.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la tasa del cementerio, las bodas en el castillo, certificados, licencias, vados, el agua y la mayoría de los tributos y tasas municipales se pueden pagar desde hoy con este nuevo servicio municipal, que se implanta en una primera fase y que está previsto que incluya todos los tributos y tasas que emite el Ayuntamiento a corto plazo. Simplemente, deben cumplimentarse los modelos de autoliquidación mediante el formulario online del tributo correspondiente. Una vez rellenado el formulario, podrá realizarse el pago a través de la pasarela electrónica de pagos, mediante tarjeta de crédito. También existe la opción tradicional de imprimir el formulario y acudir a cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras para realizar el pago.

La autoliquidación será objeto de comprobación por parte de los servicios correspondientes del Ayuntamiento, pudiendo dar lugar a una regularización de la misma en el supuesto de que sea incorrecta. En caso de recurrir a la impresión del formulario, hay que cumplir dos requisitos. Por un lado, es necesario tener instalado en el ordenador el programa Adobe Acrobat Reader, ya que el modelo de autoliquidación se imprime en formato PDF. No obstante, la plataforma ofrece un enlace a la descarga de este programa. Y por otro lado, para poder acceder a la impresión de la autoliquidación, el ordenador debera tener habilitadas las ventanas emergentes en su navegador.

Esta plataforma de pago se desarrolla en el marco de las ordenanzas municipales relativas a la administración electrónica y las de carácter fiscal, que regulan la realización de los trámites y procedimientos administrativos incorporados para su tramitación electrónica y el pago de tributos municipales. Por su parte, la legislación vigente establece, en distintas normativas, una serie de obligaciones de las administraciones públicas a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las mismas.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecisiete − dos =