Xàtiva diu adéu a la Fira d’Agost 2020

La comissió sociocultural de l’Ajuntament aprova la proposta de suspensió de la Fira i remet una declaració institucional al plenari, amb els vots a favor de PSPV-PSOE i Ciudadanos i l’abstenció de PP i Xàtiva Unida

Amb el vot favorable de PSPV-PSOE i Ciudadanos i l’abstenció de PP i Xàtiva Unida, la Comissió Informativa Sociocultural de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les propostes de suspensió de la Fira 2020 emeses per part dels regidors de Fira i Festes, Pedro Aldavero i del regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, a causa de la crisi sanitària actual provocada per la COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma decretat pel Govern. En aquesta comissió estan representats tots els grups polítics municipals.

En la proposta del regidor de Fira i Festes s’inclou la petició de que al proper plenari municipal del dissabte 30 de maig «es pose en coneixement la suspensió de la Fira d’Agost 2020, a través d’una Declaració Institucional, des de l’alcaldia, per tal de donar lectura de la mateixa en els òrgans administratius corresponents i, en tot cas, en el Plenari de l’ajuntament de Xàtiva».

Concretament, el regidor de Fira i Festes ha sol·licitat el preceptiu informe de caràcter sanitari, on s’hi formulen els arguments que, des del punt de vista de la salut pública, avalen científicament la proposta de suspensió de la Fira d’Agost de 2020. Així mateix, el regidor ha demanat al director de l’Àrea de Cultura i al tècnic de l’Arxiu Municipal de Xàtiva la redacció d’un informe de caràcter històric, on s’especifica una sèrie d’antecedents històrics d’altres anys en què no s’ha celebrat la Fira. En el document es deixa constància que la no celebració de la Fira sempre ha estat relacionada amb situacions extraordinàries de guerres, epidèmies o pandèmies, com ara les epidèmies de la pesta del segle XVI, la Guerra de Successió i la crema de Xàtiva en 1707, els terratrèmols de 1748, les epidèmies de còlera del segle XIX o la més recent, ocasionada per la Guerra Civil espanyola.

Per la seua banda, el regidor de Sanitat ha demanat que es declare institucionalment la suspensió de la Fira d’Agost de Xàtiva, corresponent a l’edició 2020, «per raons de prudència, prevenció i protecció sanitària relacionades amb la pandèmia provocada pel coronavirus, COVID-19, i s’inste l’alcalde, com a òrgan competent, a adoptar totes les resolucions i mesures que resulten pertinents per a fer efectiva aquesta decisió institucional».

Aquesta mateixa proposta del regidor de Sanitat senyala textualment:

«En la conjuntura actual, amb una xifra de morts i d’infectats diaris encara molt considerable, amb un futur incert sanitàriament –ja que no existeix vacuna ni tractament eficaç contra el virus, no s’acredita immunització comunitària suficient i es desconeixen els efectes del desconfinament gradual sobre la capacitat de contagi–, adoptar mesures que no estiguen alineades amb la prudència, la prevenció, la proporcionalitat, el seguiment i el monitoratge –alineades, totes aquestes, amb la salvaguarda de la salut pública de la ciutadania– constituiria un comportament irresponsable i imperdonable que el Govern de la ciutat no pot permetre, fins i tot conscient de l’intens dolor que decisions com suspendre la Fira d’Agost provoquen.

Recomanacions d’autoritats i d’experts sanitaris, com les relatives a l’ús perenne de les mascaretes fora del domicili, l’absència d’horitzó sobre la tinença de vacuna, la manca d’immunitat generalitzada, les dificultats sociològiques per a evitar el contacte físic o la morbimortalitat del virus, fan que la conjuntura siga incompatible amb la realització d’un esdeveniment “macro”, de masses, com la Fira d’Agost».


En Castellà:

Xàtiva dice adiós a la Fira de agosto 2020

La comisión sociocultural del Ayuntamiento aprueba la propuesta de suspensión de la Fira y remite una declaración institucional al pleno, con los votos a favor de PSPV -PSOE y Ciudadanos y la abstención de PP y XU

Con el voto favorable de PSPV-PSOE y Ciudadanos y la abstención de PP y Xàtiva Unida, la Comisión Informativa Sociocultural del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado las propuestas de suspensión de la Feria 2020 emitidas por parte los concejales de Feria y Fiestas, Pedro Aldavero y del concejal de Sanidad, José Vicente Benavent, debido a la crisis sanitaria actual provocada por la COVID-19 y la declaración de estado de alarma decretado por el Gobierno. En esta comisión están representados todos los grupos políticos municipales.

En la propuesta del concejal de Feria y Fiestas se incluye la petición de que en el próximo pleno municipal del sábado 30 de mayo «se ponga en conocimiento la suspensión de la Fira d’Agost 2020, a través de una Declaración Institucional, desde la alcaldía, para dar lectura de la misma en los órganos administrativos correspondientes y, en todo caso, en el Pleno del ayuntamiento de Xàtiva».

Concretamente, el concejal de Feria y Fiestas ha solicitado el preceptivo informe de carácter sanitario, donde se formulan los argumentos que, desde el punto de vista de la salud pública, avalan científicamente la propuesta de suspensión de la Fira d’Agost de 2020. Asimismo, el concejal ha pedido al director del Área de Cultura y al técnico del Archivo Municipal de Xàtiva la redacción de un informe de carácter histórico, donde se especifica una serie de antecedentes históricos de otros años en que no se ha celebrado la feria. En el documento se deja constancia de que la no celebración de la feria siempre ha estado relacionada con situaciones extraordinarias de guerras, epidemias o pandemias, como las epidemias de peste del siglo XVI, la Guerra de Sucesión y la quema de Xàtiva en 1707, los terremotos de 1748, las epidemias de cólera del siglo XIX o la más reciente, ocasionada por la Guerra Civil española.

Por su parte, el concejal de Sanidad ha pedido que se declare institucionalmente la suspensión de la Fira d’Agost de Xàtiva, correspondiente a la edición 2020, «por razones de prudencia, prevención y protección sanitaria relacionadas con la pandemia provocada por el coronavirus , COVID-19, y se inste el alcalde, como órgano competente, a adoptar todas las resoluciones y medidas que resulten pertinentes para hacer efectiva esta decisión institucional».

Esta misma propuesta del concejal de Sanidad señala textualmente:

«En la coyuntura actual, con una cifra de muertos y de infectados diarios todavía muy considerable, con un futuro incierto sanitariamente -ya que no existe vacuna ni tratamiento eficaz contra el virus, no se acredita inmunización comunitaria suficiente y se desconocen los efectos del desconfinamiento gradual sobre la capacidad de contagio-, adoptar medidas que no estén alineadas con la prudencia, la prevención, la proporcionalidad, el seguimiento y la monitorización -alineadas, todas éstas, con la salvaguarda de la salud pública de la ciudadanía- constituiría un comportamiento irresponsable e imperdonable que el Gobierno de la ciudad no puede permitir, incluso consciente del intenso dolor que decisiones como suspender la Fira d’Agost provocan.

Recomendaciones de autoridades y de expertos sanitarios, como las relativas al uso perenne de las mascarillas fuera del domicilio, la ausencia de horizonte sobre la tenencia de vacuna, la falta de inmunidad generalizada, las dificultades sociológicas para evitar el contacto físico o la morbimortalidad del virus, hacen que la coyuntura sea incompatible con la realización de un evento “macro”, de masas, como la Fira d’Agost».

No hay comentarios

Dejar respuesta

diez + 15 =