Xàtiva destina 12.550 euros al pagament de les ajudes de renda garantida de ciutadania

Aquestes ajudes s’emmarquen en un procés d’intervenció orientat a facilitar la inserció social de persones desafavorides, com ara el Programa d’Inclusió de l’Ajuntament (PI). Tal com ha anunciat la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, aquesta mateixa setmana es procedirà a la gestió per al pagament d’aquesta renda a 23 famílies de la localitat.

La renda garantida de ciutadania es configura com una prestació econòmica gestionada pels serveis socials de l’Ajuntament i que se sol·licita a la Conselleria de Benestar Social. Són ajudes de caràcter universal, vinculades al compromís, per part dels seus destinataris, de promoure la seua inserció sociolaboral de manera activa. Les ajudes tenen la finalitat de proporcionar un suport econòmic a les famílies que no tenen recursos suficients per mantenir l’adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

En relació amb aquestes cobertures, la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, ha recordat que en abril entrarà en vigor la nova Llei de Renda Valenciana d’Inclusió. La nova llei regula la posada en marxa d’una nova prestació que substituirà la renda garantida de ciutadania, ampliant els requisits per poder accedir a l’ajuda i el temps de cobertura.

Aquesta nova prestació, que també es tramitarà a l’Ajuntament, permetrà que aquesta ajuda tinga caràcter indefinit, quan la situació de la persona que la sol·licite es mantinga en el temps, perquè l’objectiu és convertir-la en un instrument que realment permeta a les persones refer el seu projecte de vida.

No hay comentarios

Dejar respuesta

uno × cuatro =