Xàtiva convoca una nova edició de la Biennal Internacional de Gravat “Josep de Ribera”

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva ha convocat una nova edició de la prestigiosa Biennal Internacional de Gravat “Josep de Ribera”. Amb aquesta convocatòria, s’acompleixen 28 anys ininterromputs d’un concurs artístic de gran projecció internacional, com demostren les xifres de participació de l’anterior edició, on es presentaren 115 obres d’artistes provinents de 12 països europeus i iberoamericans.

El regidor de Cultura, Jordi Estellés, ha volgut fer notar que “la biennal de gravat gaudeix d’una magnífica salut. Parlem d’una convocatòria consolidada en el calendari artístic, amb una solidesa digna de reconeixement. Açò s’explica perquè hem sabut donar continuïtat a un concurs cultural importantíssim, per damunt de colors polítics”. Estellés també ha tingut paraules d’agraïment per al Rotary Club de Xàtiva, “entitat qui ha mantingut la seua col·laboració des dels inicis d’aquesta biennal”, en paraules del regidor.

Estellés ha parlat de la potenciació d’aquesta convocatòria amb fets com la selecció d’artistes de reconegut prestigi per a la composició del jurat de la biennal. L’any 2015, en l’edició anterior de la “Josep de Ribera”, els membres del jurat foren artistes valencians tan reconeguts com Manolo Boix, Artur Heras o Antoni Miró. El regidor també ha destacat la incorporació de la Diputació de València, que junt a l’Ajuntament de Xàtiva i el Rotary Club de la ciutat compongueren el grup de patrocinadors de l’edició de 2015.

La convocatòria de la XIV Biennal Internacional de Gravat “Josep de Ribera” es regirà per les següents bases:
1ª Poden participar artistes de qualsevol nacionalitat.
2ª El tema i la tècnica són lliures, les mesures mínimes de la planxa DIN A – 3, (30 x 42 cm) i les màximes 70 x 100 cm. Les mesures màximes del paper 74 x 104 cm.
3ª S’exclouen els monotips, les serigrafies i el gravat digital.
4ª Cada participant presentarà 2 obres originals sense emmarcar. A la fitxa tècnica de cada obra s’adjuntarà el títol, la tècnica específica, les mesures de la planxa i del paper, l’estampador, la tirada i un breu curriculum vitae de l’autor.
5ª El termini d’admissió dels originals finalitzarà el 22 de setembre del 2017 a les 21:00 hores.
6ª Les obres es presentaran personalment, per agència o per correu, sent a càrrec dels participants el seu enviament i devolució, en: Ajuntament de Xàtiva – Casa de Cultura C/ Montcada, 7 – 46800 XÀTIVA (VALÈNCIA) ESPANYA. La devolució de les obres per correu o agència, implica l’abonament previ de les despeses que originen. Les obres no retirades fins el dia 30 de gener de 2018, passaran a propietat de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva. Als enviaments internacionals, la declaració de valor (taxes de duana) de l’enviament vindran prèviament abonades pel participant.
7ª S’establix un únic Premi, que no podrà declarar-se desert, amb una dotació de 4.500 euros, import subjecte a les normatives fiscals vigents.
8ª Amb les obres seleccionades s’editarà un catàleg que serà remés als participants seleccionats, així com als sol·licitants i l’Ajuntament de Xàtiva realitzarà una exposició a la Casa de Cultura del 17 de novembre a l’11 de desembre de 2017.
9ª El jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi en el camp de les arts plàstiques i de la pràctica d’esta tècnica artística; la seua composició es farà pública en el moment oportú.
10ª L’Ajuntament de Xàtiva quedarà propietari de l’estampa guanyadora, així com també de la planxa original i una sèrie de 30 gravats estampats, numerats i firmats per l’autor.
11ª L’Ajuntament de Xàtiva es responsabilitza de la conservació i custodia de les obres mentrestant estiguen al seu poder. Però no del període d’enviament ni de devolució.
12ª Qualsevol discrepància respecte de la interpretació d’aquestes bases, serà resolta pel Jurat. La seua decisió serà inapel·lable.
13ª El fet de participar en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes Bases.

No hay comentarios

Dejar respuesta

10 + cinco =