Xàtiva convoca els concursos de cartells, dibuix i pancartes per a la commemoració del 25 de novembre

Els cartells i els dibuixos es podran presentar fins el 5 de novembre i la pancarta haurà d’exhibir-se a la marxa del dia 25 de novembre

 L’Ajuntament de Xàtiva ha convocat, a través de la regidoria de Dona i Igualtat, els tradicionals concursos de cartells, pancartes i dibuix amb motiu de la celebració del 25N, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, per tal de previndre des de la infantesa tota classe de violència.

Pel que fa al XV Concurs de Dibuix, podrà participar tot l’alumnat de primària dels col·legis de Xàtiva. Els dibuixos hauran de tenir un format DIN A4 i s’han de fer arribar a la regidoria de Dona i Igualtat abans del 5 de novembre. No haurà d’aparèixer la signatura de l’artista al propi dibuix, i a la part posterior serà necessari col·locar les dades personals (nom, cognoms, edat, curs, col·legi i telèfon de contacte). S’establiran dos premis per curs, de primer a sisé de primària, i un segon i primer premi amb un lot de llibres valorat en un màxim de 50 euros cadascun junt amb un diploma.

Pel que respecta al XV Concurs de Cartells, podrà participar tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat dels instituts de Xàtiva. Els cartells hauran de tindre un format de 32 x 48,5 cm amb suport paper i hauran d’incloure la llegenda «25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere» i deixar espai per a inserir-hi els logotips oficials. La data límit serà el dia 5 de novembre i es concedirà un primer premi de 300 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 100 euros. Junt amb el cartell haurà d’adjuntar-se un sobre tancat amb una fotocòpia del DNI, l’adreça i el telèfon de l’autor/a, i fer constar un pseudònim i el nom del concurs a l’exterior del sobre.

Per últim, al VIé concurs de pancartes pot participar tota la comunitat educativa de primària i de secundària de Xàtiva, de manera activa, durant la marxa del 25 de novembre contra la violència de gènere. El tema de les pancartes serà la igualtat i la convivència, podent fer referència a la coeducació, la prevenció de la violència de gènere o el feminisme. Cada grup escolar podrà realitzar una única pancarta que no excedisca els tres metres d’ample. Aquesta pancarta s’haurà de mostrar el dia 25 de novembre durant la marxa contra la violència de gènere convocada pel Consell Municipal de les Dones per la Igualtat. Es concedirà un únic premi que consistirà en un lot de llibres valorat en 100 euros i un diploma commemoratiu a la millor pancarta presentada.

No hay comentarios

Dejar respuesta