Xàtiva reprén les converses amb ADIF per adquirir els terrenys per on discorrerà la Via Verda

-Les converses es van iniciar el passat any 2019 i aquesta compravenda és necessària per a la posterior cessió dels terrenys a la Generalitat Valenciana

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha reprès els contactes amb Adif per tal de continuar amb les gestions i els tràmits que es van portar a terme durant el passat any 2019 en referència a materialitzar la compravenda dels terrenys per on discorrerà la via verda entre Xàtiva i la Pobla Llarga.

«El que pretén l’Ajuntament de Xàtiva és impulsar aquest projecte i donar-li la màxima celeritat. Per això ens hem posat en contacte amb ADIF, per a poder adquirir els terrenys i posar-los posteriorment a disposició de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a que faça la consecució de l’obra que està contemplada en els pressupostos 2020 de la Generalitat Valenciana», ha manifestat Cerdà.

La predisposició d’ADIF en les converses inicials era favorable a la tramitació d’aquesta compravenda, segons l’última reunió mantinguda entre els representants d’ambdues administracions durant el mes de març de 2019. L’Ajuntament de Xàtiva demanda que es traslladen les condicions en les que seria viable l’esmentada compravenda, a fi de poder donar curs als tràmits que procedeixen en el corresponent procediment administratiu.

Aquesta via verda, que comptarà amb una inversió de 3,83 milions d’euros, unirà les comarques de la Costera i la Ribera amb un traçat que anirà des de Xàtiva a Carcaixent, i té per objectiu una connexió ciclopeatonal amb una longitud total de 16 kilòmetres des del nucli urbà de Xàtiva fins l’estació de Carcaixent, recorrent paratges de gran valor paisatgístic. Des de Xàtiva, la via discorrerà al llarg de 9,5 kilòmetres per la traça de l’antiga línia de ferrocarril convencional fins a la Pobla Llarga, des d’on s’adequarà altre corredor capaç d’albergar la ruta en condicions adequades pel que fa a la seguretat viària.

trayecto-via-verde


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva retoma las gestiones con ADIF para la adquisición de los terrenos por donde discurrirá la vía verda

Las conversaciones se iniciaron el pasado año 2019 y esta compraventa es necesaria para la posterior cesión de los terrenos a la Generalitat Valenciana

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha retomado los contactos con Adif para continuar con las gestiones y los trámites que se llevaron a cabo durante el pasado año 2019 en referencia a materializar la compraventa de los terrenos por donde discurrirá la vía verde entre Xàtiva y la Pobla Llarga.

«Lo que pretende el Ayuntamiento de Xàtiva es impulsar este proyecto y darle la máxima celeridad. Por eso nos hemos puesto en contacto con ADIF, para poder adquirir los terrenos y ponerlos posteriormente a disposición de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para que haga la consecución de la obra que está contemplada en los presupuestos 2020 de la Generalitat Valenciana», ha manifestado Cerdà.

La predisposición de ADIF en las conversaciones iniciales era favorable a la tramitación de esta compraventa, según la última reunión mantenida entre los representantes de ambas administraciones durante el mes de marzo de 2019. El Ayuntamiento de Xàtiva demanda que se trasladen las condiciones en las que sería viable la mencionada compraventa, a fin de poder dar curso a los trámites que proceden en el correspondiente procedimiento administrativo.

Esta vía verde, que contará con una inversión de 3,83 millones de euros, unirá las comarcas de la Costera y la Ribera con un trazado que irá desde Xàtiva a Carcaixent, y tiene por objetivo una conexión ciclopeatonal con una longitud total de 16 kilómetros desde el casco urbano de Xàtiva hasta la estación de Carcaixent, recorriendo parajes de gran valor paisajístico. Desde Xàtiva, la vía discurrirá a lo largo de 9,5 kilómetros por el trazado de la antigua línea de ferrocarril convencional hasta la Pobla Llarga, desde donde se adecuará otro corredor capaz de albergar la ruta en condiciones adecuadas en cuanto a la seguridad viaria.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco + veinte =