Xàtiva comptarà amb 2,62 milions d’euros per al Programa de Serveis Socials en aquest 2024

L’Ajuntament signa amb la Vicepresidència Segona l’addenda del contracte després d’aprovar-se els pressupostos autonòmics

Xàtiva,1de maigde 2024.- L’Ajuntament de Xàtiva ha signat amb la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge l’addenda del contracte de col·laboració -administrativa i financera- en matèria de serveis socials per a l’exercici 2024.

Els increments inclosos en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al present exercici permeten implementar les accions de millora que es van preveure en els acords de 2021, pel que es subscriu aquest acord d’addenda del contracte programa per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, al temps que serveix per a establir els objectius, actuacions, indicadors, mecanismes d’avaluació i finançament d’aquests.

Les modificacions corresponen d’una banda als serveis d’atenció primària de caràcter bàsic (servei de promoció de l’autonomia personal i servei d’acció comunitària); al servei d’atenció primària de caràcter específic (servei d’atenció diürna i nocturna i servei d’atenció ambulatòria) i la fitxa econòmica amb l’import total del pressupost (l’aportació econòmica de la Conselleria i l’aportació del municipi).

Pel que fa al bloc d’atenció primària bàsica, es destinaran a Xàtiva 1,64 milions d’euros (dels quals 1,55 milions seran aportats per la Conselleria i la resta per l’Ajuntament). Aquests pressupostos contemplen serveis com ara el d’acollida i atenció davant situacions de necessitat social, el servei de promoció de l’autonomia personal (ajuda a domicili, dependència, programes d’atenció a malalts i famílies d’Alzheimer, programes d’atenció a persones majors, programa Menjar a Casa i programa Major a casa); el servei d’inclusió social (recolzament familiar i infància durant el període estival i programa d’itineraris d’inclusió social); el servei de prevenció i intervenció amb les famílies i el servei d’acció comunitària (programes d’oficines d’atenció a persones migrants i programes per a la igualtat LGTBI).

Pel que fa a l’atenció primària de caràcter específic, es destinaran 975.090,2 euros per part de Conselleria. Aquest pressupost permetrà continuar amb el servei d’infància i adolescència i amb el servei d’atenció a persones amb diversitat funcional o discapacitat i específic de persones amb problemes crònics de salut mental; i incrementar el finançament del servei d’atenció diürna i nocturna per a persones majors i del servei que es presta al Centre d’Atenció primerenca.

«Aquest contracte amb la Conselleria ens ajuda a finançar molts d’aquests serveis. Cada any anem revisant les necessitats, i aquest any s’han incorporat més de 209.000 euros per a millorar especialment els serveis d’estimulació primerenca per als xiquets i xiquetes i els programes de deteriorament cognitiu per a persones majors. També s’ampliaran els programes de convivència de les persones majors i els programes d’acompanyament de la gent que viu sola», ha explicat la regidora de Benestar Social Xelo Angulo, qui ha incidit en què «a Xàtiva disposem d’un dels departaments socials més importants de tot el territori valencià. Els professionals, recursos i prestacions que oferim a la ciutadania fan que totes les persones de la nostra ciutat puguen obtenir per part nostra una resposta als seus problemes econòmics i socials. Perquè per a l’Ajuntament de Xàtiva el benestar de totes les persones de la ciutat és fonamental».

No hay comentarios

Dejar respuesta