Xàtiva completa quatre anys d’amortitzacions del Pla Montoro

L’Ajuntament de Xàtiva ha completat hui l’amortització corresponent a la quarta anualitat del pla de pagament a proveïdors, conegut com a Pla Montoro. Això ha suposat un desemborsament de 702.000 euros durant aquest exercici com a conseqüència del Reial Decret 4/2012, que va suposar el reconeixement de totes les factures de proveïdors pendents fins a aquest moment i la contractació de 12 préstecs per un import total de 11’2 milions d’euros, a pagar en 10 anys.
Amb els pagaments realitzats en aquest mes de juny, l’Ajuntament porta amortitzat un total de 1.450.000 euros de capital principal, pel que resta tornar 9.750.000 euros. Cal aclarir que en l’exercici 2015 el govern central va permetre no amortitzar aquest tipus de préstecs, amb la qual cosa es va allargar el termini d’amortització fins 2023, tal i com recorden fonts municipals.
Els préstecs derivats del RD 4/2012 tenen venciment trimestral, el que suposa pagaments de 351.000 euros en els mesos de febrer, maig, agost i novembre de cada exercici pressupostari.
En el present any 2016, Xàtiva ha destinat a amortització de préstecs 1.012.000 euros, dels quals 702.000 pertanyen als préstecs del Pla Montoro i 310.000 a altres préstecs generats per l’impagament de subvencions de la Generalitat Valenciana de 2005 a 2011. En total, l’Ajuntament de Xàtiva té previst destinar al pagament de préstecs i interessos un total de 2’4 milions d’euros en 2016.
Segons el regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, «el pagament del deute generat pels préstecs del Pla Montoro ens està provocant serioses tensions de liquiditat, ja que suposa el desemborsament de tresoreria més important de l’any. És difícil assumir que el pressupost per a pagament de deute siga quatre vegades el pressupost anual d’inversions, la qual cosa dóna una idea de la dificultat d’emprendre projectes de reactivació econòmica. Si sumem els esforços pressupostaris derivats de les sentències judicials en contra i les indemnitzacions per terrenys ocupats per projectes urbanístics fallits, ens trobem amb un horitzó ombrívol. Ens plantegem  seriosament fer una operació de crèdit per a l’any 2017. La xifra podria estar al voltant dels 1’5 milions d’euros i es dedicaria íntegrament a pagar deutes no comptabilitzades per l’equip de govern anterior «.
El rigor pressupostari practicat en els dos últims exercicis permet situar el deute per sota del 75% del pressupost, límit legal per endeutar-se, la qual cosa facilita alguna operació de crèdit limitada al màxim legal

No hay comentarios

Dejar respuesta