Xàtiva celebra el Dia Internacional del Voluntariat presentant una guia d’entitats locals

Aquesta primera edició se centra en les entitats de tipus social i sociosanitari

Xàtiva,4 dedesembre de 2023.- Demà, dimarts 5 de desembre, és el dia escollit per l’Assemblea General de les Nacions Unides per commemorar el Dia Internacional del Voluntariat, per tal de contribuir i sensibilitzar al públic de tot el món sobre el voluntariat des de totes les seues vessants. L’Ajuntament de Xàtiva se suma a la celebració d’aquesta efemèride presentant la seua primera edició de la Guia del Voluntariat, elaborada pel departament de Participació Ciutadana.

Aquesta guia ofereix informació sobre les diferents entitats de voluntariat presents a la nostra ciutat, amb la finalitat de facilitar el contacte entre les persones que volen dedicar el seu temps a ajudar a altres persones i les entitats que desenvolupen programes d’atenció social i altres. La primera edició de la Guia de Voluntariat de l’Ajuntament de Xàtiva se centra en les entitats de tipus social i sociosanitari, estant previst ampliar el seu abast en futures edicions, per tal d’incloure a la resta d’entitats que practiquen altres modalitat de voluntariat.

A la guia es pot trobar informació sobre el tipus de voluntariat que ofereix cada entitat en concret, sobre quins són els requisits per a formar-ne part, així com les dades de contacte amb l’associació de referència.

La Guia de Voluntariat de l’Ajuntament de Xàtiva es pot descarregar al web d’associacions de la Regidoria de Participació Ciutadana, a l’enllaç https://associacionsxativa.com/guia-de-voluntariat/

Aprofitant l’edició d’aquesta publicació, l’Ajuntament llança la primera d’una sèrie de crides de voluntariat i ofereix la seua col·laboració a les entitats. Des de la regidoria de Participació Ciutadana s’ofereix a les entitats que porten a terme programes de voluntariat i tenen la necessitat de realitzar captació de persones voluntàries llançar aquesta informació a través del propi Ajuntament. Les entitats interessades poden posar-se en contacte amb el departament de Participació Ciutadana a través del correu participacio@ayto-xativa.es

El regidor de Participació, Hèctor Cuenca, ha declarat que «amb la guia de voluntariat fem un pas avant per a visibilitzar i reconèixer el treball de les diferents entitats que realitzen una gran tasca desinteressada per a millorar la societat i de totes les persones que hi participen». El regidor explica que «considerem que les administracions han de fomentar i facilitar aquesta tasca que es desenvolupa des de la societat civil, posant-la en valor i sense intentar substituir-la». Cuenca ha anunciat que «anem a posar en marxa una sèrie de programes i serveis per a donar suport a les associacions, començant per aquesta guia i per les crides de voluntariat».

Xàtiva celebra el Día Internacional del Voluntariado presentando una guía de entidades locales

Esta primera edición se centra en las entidades de tipo social y sociosanitario

Xàtiva, 4 de diciembre de 2023.- Mañana, martes 5 de diciembre, es el día escogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional del Voluntariado, para contribuir y sensibilizar al público de todo el mundo sobre el voluntariado desde todas sus vertientes. El Ayuntamiento de Xàtiva se suma a la celebración de esta efeméride presentando su primera edición de la Guía del Voluntariado, elaborada por el departamento de Participación Ciudadana.

Esta guía ofrece información sobre las diferentes entidades de voluntariado presentes en nuestra ciudad, con el fin de facilitar el contacto entre las personas que desean dedicar su tiempo a ayudar a otras personas y las entidades que desarrollan programas de atención social y otros. La primera edición de la Guía de Voluntariado del Ayuntamiento de Xàtiva se centra en las entidades de tipo social y sociosanitario, estando previsto ampliar su alcance en futuras ediciones, a fin de incluir al resto de entidades que practican otras modalidad de voluntariado.

En la guía se puede encontrar información sobre el tipo de voluntariado que ofrece cada entidad en concreto, sobre cuáles son los requisitos para formar parte de la misma, así como los datos de contacto con la asociación de referencia.

La Guía de Voluntariado del Ayuntamiento de Xàtiva se puede descargar en la web de asociaciones de la Concejalía de Participación Ciudadana, en el enlace https://associacionsxativa.com/guia-de-voluntariat/

Aprovechando la edición de esta publicación, el Ayuntamiento lanza la primera de una serie de llamamientos de voluntariado y ofrece su colaboración a las entidades. Desde la concejalía de Participación Ciudadana se ofrece a las entidades que realizan programas de voluntariado y tienen la necesidad de realizar captación de personas voluntarias lanzar esta información a través del propio Ayuntamiento. Las entidades interesadas pueden ponerse en contacto con el departamento de Participación Ciudadana a través del correo participacio@ayto-xativa.es

El concejal de Participación, Héctor Cuenca, ha declarado que «con la guía de voluntariado damos un paso adelante para visibilizar y reconocer el trabajo de las diferentes entidades que realizan una gran labor desinteresada para mejorar la sociedad y de todas las personas que en ella participan». El concejal explica que «consideramos que las administraciones deben fomentar y facilitar esta labor que se desarrolla desde la sociedad civil, poniéndola en valor y sin intentar sustituirla». Cuenca ha anunciado que «vamos a poner en marcha una serie de programas y servicios para apoyar a las asociaciones, empezando por esta guía y por los llamamientos de voluntariado».

No hay comentarios

Dejar respuesta